Juridiska fakulteten

Aktuellt om utlandsstudier

Här hittar du viktiga meddelanden som berör dig som redan är utbytesstudent eller är intresserad av att studera inom ramen för något av våra utbytesavtal. Besök gärna sidan regelbundet för att få tillgång till den senaste informationen.


Antagningen av reserver och tillsättning av restplatser till utbytesstudier för läsåret ht 2017- vt 2018 är slutgiltigt klar.

Ingen ytterligare antagning till läsåret ht 2017 – vt 2018 kommer att ske.

Nästa ansökningsperiod är 1 januari – 1 februari 2018 och gäller för läsåret hösten 2018 och våren 2019.

De som fått antagningsbesked att de antagits och som tackat ja till sin plats får ingen bekräftelse på detta.

Vi meddelar värduniversiteten vilka som antagits med utgångspunkt från värduniversitetens deadlines för nominering och studenternas formella ansökan dit. När vi meddelat ett universitet vilka vi antagit skickar vi ett mailmeddelande till de studenter vi nominerat så de vet när de är nominerade.

Information om utbytesstudier
Väldigt många av de frågor vi studievägledare får finns besvarade i vår informationsbroschyr om utbytesstudier som är väldigt utförlig. Läs först den inledande genomgången om antagningen i den på sidan 8-13. Då får du en bild av behörighet, urval och hur du ansöker. Broschyren finns alltid som pdf här på vår hemsida under Utlandsstudier/Dokument och blanketter.

Eftersom vi har hög arbetsbelastning ber vi dig att läsa i broschyren innan du kontaktar oss. Du får då snabbare svar och är bättre förberedd så du får ut mer av din kontakt med oss.

Läs även reseberättelserna som är skrivna av våra tidigare utbytesstudenter. Reseberättelserna finns i bokhyllorna i läsesalen i våningen ovanför Studerandeexpeditionen.

Ni är också välkommen att ringa eller besöka oss studievägledare på våra telefon- eller mottagningstider.


Besökstider: måndagar och onsdagar 13.00-14.30; torsdagar 11.00-12.00
Telefontider: måndagar och onsdagar 15.00-16.00; torsdagar 10.00-11.00