Juridiska institutionen

Vi erbjuder en stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete. Vi har en unikt utarbetad - och mycket uppskattad - utbildningsmodell som har gjort juristutbildningen i Uppsala till en av Skandinaviens mest populära utbildningar.

Nyfiken på juristprogrammet?
Vill du bli doktorand?

Välkommen till Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten är Nordens äldsta fakultet som funnits sedan Uppsala universitet grundades år 1477. Den juridiska fakulteten har endast en institution; den juridiska institutionen, även kallad Juridicum.

På Juridiska institutionen arbetar över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Genom åren har forskningen och utbildningen vid Juridicum vuxit och stärkts. I dag bedrivs en betydande verksamhet med forskning och undervisning inom ett stort antal ämnen.

En stark forskningsmiljö och ett omfattande internationellt samarbete är viktiga förutsättningar för den uppskattade utbildningsmodell som har gjort juristutbildningen i Uppsala till en av Skandinaviens mest populära utbildningar. Tack vare att alla framstående forskare deltar i undervisningen, håller utbildningen en mycket hög klass. Forskningen drar också nytta av den input och det kritiska ifrågasättande som studenterna ger.

Aktuella avhandlingar

Senast uppdaterad: 2024-05-17