Doctoral Thesis Database

About the Doctoral thesis database

Here you will find the most recent 50 of our doctoral theses submitted to the Faculty of Law. The data is obtained from the university’s publication database DiVA. For information about older theses, please contact the research administrator at the Law Department.

Publications

 • Arfwidsson, Autilia

  Hybrid Mismatches in International Transactions: A Study of Linking Rules in EU and Tax Treaty Law

  2024.

  Open access
 • Edstedt, Lars

  Mellan åtal och dom: Om underlaget och ramarna för rättens bedömning av frågorna om skuld, rubricering och påföljd

  Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2024-05-17 10:15

 • Bùi, Victoria

  Public Policy Exception and Arbitrability Defence under the New York Convention 1958: A study of public policy and arbitrability, including empirical evidence of national court decisions

  2024.

  Open access
 • Ehrenpil, Markus

  Rekonstruktionsuppgörelsen: Om maktutövning och intresseförhållanden vid rekonstruktion av aktiebolag

  2023.

 • Mulisa, Tom

  Supranational and National Constitutions in Shaping Human Rights Jurisprudence: A Comparison of the East African Community and the European Union

  2023.

  Open access
 • Forshamn, Henrik

  Tänka fritt är stort men tänka rätt är större Prolog: En självkritisk studie av juridisk metod i mötet med i tid och rum främmande juridik, med avseende på den rätta och den fria tankens vetenskapliga förutsättningar

  2023.

  Open access
 • Landeman, Marc

  Markåtkomstersättning

  2022.

  Open access
 • Kotsios, Andreas

  Paying with Data: A Study on EU Consumer Law and the Protection of Personal Data

  2022.

  Open access
 • Halje, Lovisa

  Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar: Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt

  2022.

  Open access
 • Szkalej, Kacper F.

  Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content

  2021.

  Open access
 • Vaige, Laima

  Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe: The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland

  2021.

  Open access
 • Quintel, Teresa

  Managing Migration Flows by processing Personal Data within the adequate Data Protection Instrument: Scoping Exercise between general and law enforcement Data Protection Rules applicable to Third Country Nationals

  2021.

  Open access
 • Cegrell Karlander, Isa

  Officialprincipen i migrationsprocessen: Domstolens utredningsansvar

  2021.

  Open access
 • Stenlund, Karolina

  The Rights Argument in Swedish Tort Law

  2021.

  Open access
 • Oulis, Marigó

  Värdeersättning vid återgång

  2021.

  Open access
 • Mossberg, Oskar

  The Reach of Contract I: On Third Party Effects of Contract, with Particular Regard to Third Party Contracts and Direct Claims

  2020.

  Open access
 • Ahlm, Emma

  EU Law and Religion: A Study of How the Court of Justice has Adjudicated on Religious Matters in Union Law

  2020.

  Open access
 • Schytzer, Jonatan

  The Rise of the Claim in Insolvency Law

  2020.

  Open access
 • Almkvist, Gustaf

  Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  2020.

 • Chamberlain, Johanna

  Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

  2020.

  Open access
 • Keller, Marek

  Bankruptcy and civil procedure

  2020.

  Open access
 • Ericson, Marika

  On the Virtual Borderline: Cyber Operations and their Impact on the Paradigms for Peace and War: Aspects of International and Swedish Domestic Law

  2020.

  Open access
 • Krzymowska, Amelia

  Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt

  2020.

  Open access
 • Johansson, David

  Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  2020.

  Open access
 • Ruotsi, Mikael

  Swedish Freedom of Expression and International Law: The Constitutional Guarantees for Press Freedom and Freedom of Speech, and their relation to the European Convention on Human Rights, EU Law and the International Covenant on Civil and Political Rights

  2020.

  Open access
 • Hellner, Agnes

  Arguments for Access to Justice: Supra-individual Environmental Claims Before Administrative Courts

  2019.

  Open access
 • J. Czarnezki, Jason

  Green Public Procurement: Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  2019.

  Open access
 • Winther, Pontus

  International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict

  2019.

  Open access
 • Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

  2019.

 • Dahlquist Cullborg, Joel

  The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes: Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions and Arbitral Tribunal Jurisdiction

  2019.

  Open access
 • Litins´ka, Yana

  Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  2018.

  Open access
 • Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

  2018.

  Open access
 • Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

  2018.

  Open access
 • Jacobsson, Linus

  Permanent Establishment through Related Persons: A Study on the Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Convention

  2018.

  Open access
 • Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

  2018.

  Open access
 • Rönnelid, Love

  The emergence of routine enforcement of international investment law: Effects on investment protection and development

  2018.

  Open access
 • Johansson, Caroline

  The occupational pension meets EU law: the relation between Swedish collective agreements and the internal market

  2018.

  Open access
 • Elmerot, Åsa

  Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation

  2017.

  Open access
 • Lewander, Anna

  Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

  2017.

 • Bellander, Henrik

  Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

  2017.

  Open access
 • Söderström, Rebecca

  Sound Banking

  2017.

  Open access
 • Iacovides, Marios C.

  A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures: A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  2016.

  Open access
 • Malafry, Melina

  Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context

  2016.

  Open access
 • Slokenberga, Santa

  European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

  2016.

 • Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

  2016.

 • Zillén, Kavot

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  2016.

  Open access
 • Garland, Jameson

  On Science, Law, and Medicine: The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

  2016.

  Open access
 • Walleng, Kajsa

  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  2015.

  Open access
 • Sjödin, Erik

  Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  2015.

  Open access
 • Fridström Montoya, Therése

  Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox

  2015.

  Open access