Doctoral Thesis Database

About the Doctoral thesis database

Here you will find the most recent 50 of our doctoral theses submitted to the Faculty of Law. The data is obtained from the university’s publication database DiVA. For information about older theses, please contact the research administrator at the Law Department.

 • Mossberg, Oskar

  Avtalets räckvidd I: Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

 • Keller, Marek

  Konkurs och process

  Open access
 • Ericson, Marika

  On the Virtual Borderline: Cyber Operations and their Impact on the Paradigms for Peace and War: Aspects of International and Swedish Domestic Law

  Open access
 • Hellner, Agnes

  Arguments for Access to Justice: Supra-individual Environmental Claims Before Administrative Courts

  Open access
 • J. Czarnezki, Jason

  Green Public Procurement: Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  Open access
 • Winther, Pontus

  International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict

  Open access
 • Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

 • Dahlquist Cullborg, Joel

  The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes: Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions and Arbitral Tribunal Jurisdiction

  Open access
 • Litins´ka, Yana

  Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  Open access
 • Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

  Open access
 • Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

 • Jacobsson, Linus

  Permanent Establishment through Related Persons: A Study on the Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Convention

  Open access
 • Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

  Open access
 • Rönnelid, Love

  The emergence of routine enforcement of international investment law: Effects on investment protection and development

  Open access
 • Johansson, Caroline

  Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Open access
 • Elmerot, Åsa

  Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation

  Open access
 • Lewander, Anna

  Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

 • Bellander, Henrik

  Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

  Open access
 • Söderström, Rebecca

  Sound Banking

  Open access
 • Iacovides, Marios C.

  A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures: A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Open access
 • Malafry, Melina

  Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context

  Open access
 • Slokenberga, Santa

  European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

 • Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

 • Zillén, Kavot

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Open access
 • Garland, Jameson

  On Science, Law, and Medicine: The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

  Open access
 • Walleng, Kajsa

  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  Open access
 • Sjödin, Erik

  Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Open access
 • Fridström Montoya, Therése

  Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox

 • Boserup, Hans

  Mikrostyring i mediation

  Open access
 • Strand, Magnus

  The Passing-On Problem in EU Law Damages and Restitution

  Open access
 • Romby, Anna

  Underskott i aktiebolag: En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten

 • Holm, Cyril

  F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Open access
 • Wall, Gustaf

  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärket som kontraktsföremål

 • Berglund, Martin

  Avräkningsmetoden: En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

 • Borg Jansson, Dominika

  Harmonizing National Laws on Human Trafficking by Implementing Article 3 of the Palermo Protocol: Problems and Reform

 • Fogdestam Agius, Maria

  Interaction and Delimitation of International Legal Orders

 • Gustafsson, Anna

  Kränkande behandling i skolan: Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar

 • Wetter, Anna

  Making EU Legislation in the Area of Criminal Law: A Swedish Perspective

 • Enkvist, Victoria

  Religionsfrihetens rättsliga ramar

 • Stoll, Jane

  Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood: Swedish Law in a Comparative Context

  Open access
 • Wiberg, Maria

  The EU Services Directive – Law or Simply Policy?

 • Forsberg, Maria

  Skogen som livsmiljö: En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Open access
 • Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market

  An analysis of the conflict between the objective of achievement of the European internal market and the principles of territoriality and worldwide taxation Monsenego, Jérôme

 • Strömgren, Peter

  Tillbehör och accession

 • Verklig innebörd

  En studie av inkomstskattepraxis Burmeister, Jari

  Open access
 • K. Nilsson, Annika

  Enforcing Environmental Responsibilities: A Comparative Study of Environmental Administrative Law

  Open access
 • Marklund, Linda

  Ett brott - två processer: Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

 • Päiviö, Nils-Johan

  Från skattemannarätt till nyttjanderätt: En rätthistorisk studie av utvecklingen av samernas rättigheter  från  slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag

 • Axelsson, Ewa

  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie

  Open access