Högre seminarier i finansrätt

  • Date: –20:00
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet, 3 tr
  • Contact person: Mattias Dahlberg
  • Seminarium

Måndagen den 16 april 2018 kl. 18.15-20.00 kommer professor Bertil Wiman att tala om ett aktuellt ämne i internationell skatterätt. Platsen är Fakultetsrummet, Riddartorget. Efter seminariet följer postseminarium i Blå rummet.

Insläpp sker en kvart före respektive seminarium från ingången mitt emot Värmlands nation vid Riddartorget. Anmäl ditt deltagande i seminarium och postseminarium senast tre dagar före respektive seminarium. Gör anmälan till Mattias Dahlberg (mattias.dahlberg@jur.uu.se). Vid sen ankomst eller i andra frågor ring denne på 0730-523 708. Materialet skickas till dem som anmäler sitt deltagande i respektive seminarium.