Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:00
  • Location: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet, plan 3
  • Lecturer: Lars Dirke, hovrättslagman Nils Penton, verksjurist
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt
  • Contact person: Ronja Österud
  • Phone: 073-0403730
  • Seminarium

Varning eller återkallelse?
Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis
Den 18 december inleds seminariet av Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd.
Seminariet avslutas med ett julbord. En längre beskrivning av inledarnas ämnen skickas ut när seminariet närmar sig.

Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14311