Högre seminarium i offentlig rätt

  • Date: –16:00
  • Location: Juridiska institutionen, Munken 1 Mötesrum 1:249
  • Lecturer: Karin Åhman och Åsa Elmerot
  • Website
  • Organiser: Juridiska institutionen, Offentlig rätt
  • Contact person: Ronja Österud
  • Phone: 073 - 0403730
  • Seminarium

Karin Åhman och Åsa Elmerot om sitt arbete med en vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.