Forsskålsymposiet 2019: Demokratins framtid

  • Date: –15:00
  • Location: Universitetshuset, sal IX
  • Lecturer: Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet
  • Contact person: Mattias Vesterlund
  • Phone: 018 - 471 20 54
  • Föreläsning

Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben.

Paneldeltagande är:
Eva Erman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Stina Oscarson, regissör
Jan Teorell, professor i statsvetenskap, Lunds universitet
Per Wirtén, journalist och författare

Symposiet hålls på svenska. Fritt inträde, öppet för allmänheten.


Välkommen!