Jason Czarnezki försvarar sin avhandling ”Grön offentlig upphandling”

Betygsnämnd.
Professor Robert Percival, University of Maryland,
Associate Professor Carina Risvig Hamer, Syddansk Universitet
Professor Charlotta Zetterberg, Uppsala universitet

Associate Professor Katerina Mitkidis, Århus universitet, har utsetts till opponent.

Efter disputationen hålls en mottagning i Blå Rummet, Riddartorget Uppsala