Marika Ericson försvarar sin doktorsavhandling offentligt

  • Date: –15:00
  • Location: Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala. Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala.
  • Doctoral student: Doktorand Marika Ericson, Uppsala universitet, respondent, och professor Robin Geiss, University of Glasgow, opponent.
  • About the dissertation
  • Organiser: Juridiska institutionen
  • Contact person: Marika Ericson
  • Disputation