Institutitet för Utbildningsrätt: Rättssäkerhet vid betygssättning - en utopi?

  • Date: –12:00
  • Location: Via Zoom, länk skickas ut dagen innan till anmälda deltagare
  • Lecturer: Seminariet inleds av Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt
  • Website
  • Organiser: Institutet för Utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Contact person: Ronja Österud
  • Seminarium

På seminariet skulle Sverker Scheutz vilja diskutera följande.
•       Ska begreppet rättssäkerhet omfatta endast formerna för myndigheternas agerande eller ska även resultatets kvalitet omfattas av begreppet?
•       Kan man bestämma några parametrar – rättssäkerhetskrav – som kan användas för att undersöka om ett rättsområde, till exempel betygssättning i ungdomsskolan, är rättssäkert?
•       Om tid finns så skulle han också vilja diskutera några tänkbara sådana parametrar i förhållande till den betygssättning som regleras i skollagen (2010:800).
 
Anmälan sker via länk http://doit.medfarm.uu.se/kurt18026 senast den 10 juni.

Mer om seminariet