Institutet för utbildningsrätt: workshop om Demokrati och högre utbildning

  • Date: –12:00
  • Location: Fakultetsrummet, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala
  • Lecturer: Joel Samuelsson inleder på en kort text med rubriken "Fallet Palandt. Idéskiss". Underlaget skickas till anmälda.
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Contact person: Lotta Lerwall
  • Workshop

Workshopen äger rum den 23 augusti kl. 10.15–12.00 och är tänkt att vara den första i en serie, som syftar till att ge möjlighet att diskutera forskningsidéer, forskningsupplägg och ansökningar under temat Demokrati och högre utbildning i en stimulerande och opretentiös miljö. Workshopen riktar sig till både juniora och seniora forskare.

Additional information