Institutet för utbildningsrätt: workshopserie om Demokrati och högre utbildning

  • Date: –17:00
  • Location: Munken 1:234 Trädgårdsgatan 20, Uppsala
  • Lecturer: Anna Jonsson Cornell
  • Website
  • Organiser: Institutet för Utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Contact person: Lotta Lerwall
  • Workshop

Tema: Akademisk frihet