Collaborations & Networks

Collaborations & Networks

One of the fundamental tasks of the faculty is to contribute to the development and use of legal knowledge, regionally, nationally and internationally. Collaboration with the surrounding society is therefore a priority task for both research and education and is conducted through several different channels.

EXCHANGE OF KNOWLEDGE THROUGH COLLABORATION

The Faculty of Law collaborates and interacts with a large amount of individuals and organisations in our society. This manifests in different ways and through various channels, for instance by official opinions, alumni activities and contract education. We also have a mutual knowledge exchange between our students and practitioners of law, as the students continuously do internships at law firms, authorities and various organizations. In return, law practitioners from, amongst others, these bodys come and teach at our courses.

Our Centres, Forums and Networks

There are several centres, forums and networks connected to the Faculty of Law, working to strengthen research and education within their respective fields. Some have links to other operations inside and outside the university while others are independent units.

Below is a list of our cooperation forums in alphabetical order: 

CENTRE FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH ON RELIGION AND SOCIETY (CRS)

CRS is a multidisciplinary centre at Uppsala University, a Centre of Excellence for research on religious and social change processes in Sweden, Europe and globally.

CRS conducts internationally distinguished, multidisciplinary research. Social issues brought to the fore by people's existential experiences and the increasing visibility and presence of religions are the main areas of research.

► Link to the website

CENTRE FOR POLICE RESEARCH (CPF)

The centre works to coordinate police research and higher police training at the university. Current research is presented regularly at seminars and conferences. An important goal is to be a national knowledge partner and an internationally leading research node for police research. The Faculty of Law hosts the activities.

► Link to the website

GOTHENBURG / LUND / UPPSALA MIGRATION LAW NETWORK

The Gothenburg / Lund / Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) is a collaboration between Uppsala, Lund and Gothenburg Faculties of Law and the Department of Philosophy at Uppsala University with the aim of developing migration law and migration law research in Sweden.

The research network includes researchers in the field of migration law active at most of the country's universities and colleges. GL/UMIN also serves as a national research environment for researchers in the field of migration law within the framework of which seminars and workshops are arranged and collaborated in different constellations within and between higher education institutions.

► Link to the website

THE INSTITUTE FOR REAL ESTATE LAW RESEARCH, IFF

IFF's task is to stimulate research in the field of real estate law and to organise both seminars and symposia with a strong practical focus. Another task is to follow up and try to influence the property law legislation. IFF is an independent institute with its own premises at the Faculty of Law.

► Go to website

THE INSTITUTE FOR EDUCATION LAW, IFU

IfU:s purpose is to inspire and support research and education in the field of education law in Sweden in the widest possible way. Based on the broad scientific university environment, IfU shall work to ensure that jurisprudence and related issues, with a focus on schools and higher education institutions, are highlighted in a fruitful way. 

The goal is to become the most important educational law centre in Sweden. Another goal is that research and other activities in the field of education law should enrich other areas of society as well.

► Go to website

Leadership, Efficiency, Legality in Peacetime Crises (LERF)

A research collaboration on Swedish peacetime crisis preparedness with a focus on constitutional, administrative law and administrative policy aspects.

► Go to website

Legal Research Network

The Legal Research Network (LRN) was founded in 2006 by the faculties of law of the Universities of Groningen, Turku and Uppsala. The Universities of Bristol, Budapest (ELTE), Ghent, Göttingen and Lille-Nord de France have since joined the network.

The Legal Research Network (LRN) aims at improving the international profile of its members, strengthening (thematic) research cooperation by its staff, and promoting the international scientific perspectives of its young researchers.

LRN is thematically a general network in law. The annual Conference and Summer School are organized around specific themes which are approachable from different fields of legal research.

► Legal Research Network

Obehörig användning av e-legitimation

För inte så länge sedan krävde nästan alla bankärenden en egenhändig signatur på papper. Utvecklingen har gått snabbt och från de första stegen med engångskoder och kod-dosor har BankID blivit en självklarhet för att identifiera sig i många olika sammanhang. Med möjligheten att identifiera sig på detta enkla sätt har också risken för missbruk ökat. I domstolspraxis och i nämndpraxis finns många exempel på att enskilda ser ut att ha tagit lån de inte känner till, och att bankkontot tömts utan att kontohavaren alls vet var pengarna hamnat eller hur det hela har gått till. 

De problem som har uppstått är av stor betydelse både för enskilda och för den finansiella branschen, samtidigt som de rättsliga frågorna som uppkommer kan vara både komplexa och svårhanterliga. Detta forskningsprojekt syftar till att, i samverkan med det omgivande samhället, identifiera frågor av stor betydelse för samhället och de aktuella branscherna och bidra med viktig forskning på detta angelägna området. 

► Gå till webbplats

SWEDISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW, SIFIR

SIFIR works to promote research and teaching in international law. The Institute works towards this goal by purchasing international law literature for the Legal Library, arranging seminars and conferences and publishing scientific articles. Each year, the Institute awards a prize for best degree project in international law: the SIFIR Thesis Prize. The Board consists of members from the Faculty of Law and representatives from the Ministry for Foreign Affairs.

► Go to website

Uppsala forskarnätverk om mänskliga rättigheter

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till idag aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta samlas våra forskare kring en mängd aktiviteter. Vi önskar vidare skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program. 

► Gå till webbplats

UPPSALA FORUM FOR DEMOCRACY, PEACE AND JUSTICE

The Forum promotes interdisciplinary and cross-institutional research and education. An important goal is to achieve an increased internationalization of the research environments within the collaboration. The forum arranges seminars, workshops, lectures and courses. The collaboration includes six units and institutions.

► Go to website

Last modified: 2023-01-24