Kommande och tidigare arrangemang

Kommande arrangemang

28-29 november 2024 anordnar vi en ny konferens!

Denna gång kommer ett särsilt fokus riktas mot hur olika regelverk med delvis olika syften påverkar de civilrättsliga frågorna som uppkommer i relation betaltjänstleverantör-kund. Mer information kommer under våren! 

Tidigare arrangemang

juni 2023 anordnades seminariet "Klassisk avtalsrätt och digitala avtalsslut – En relation i behov av parterapi?"

Den allmänna förmögenhetsrätten i allmänhet och avtalsrätten i synnerhet bygger än idag på lagstiftning som blev till när samhället såg rätt annorlunda ut. Samhälleliga förändringar är inget nytt och regleringen har överlag ansetts tåla även stora förändringar mycket väl, utan att större ingrepp från lagstiftarens sida ansetts nödvändiga. Men är så fortsatt fallet, eller har digitaliseringen ändrat spelplanen? Under seminariet kommer två typfall diskuteras då allmänna regler möter den digitala verkligheten på ett sätt som gör frågan befogad.

Ann-Sofie Henrikson, jur.dr., Umeå universitet, inleder på temat: ”E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld: Fyller ännu avtalslagens ogiltighetsregler sin funktion?” (Presentationsbilder)

Marianne M. Rødvei Aagaard, docent i civilrätt, Uppsala universitet, inleder på temat: ”NJA 2021 s. 1017 (Låneavtalet med Svea Ekonomi): Hur väl lämpar sig egentligen fullmaktsläran för typfallet obehörig användning av e-legitimation?” (Presentationsbilder)

1-2 december 2022 anordnades konferensen "Obehörig användning av e-legitimation – Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer"

Konferensen hade 115 anmälda deltagare och 16 föredragshållare. Den anordnades i Slottsbiografens lokaler i centrala Uppsala. Programmet med presentation av föredragshållarna kan laddas ner här.  Under sommaren 2023 kommer ljud- och bild från konferensens föredrag, samt ett antal texter författade av våra föredragshållare, att publiceras i samarbete med Svensk Juristtidning. Temahäftet har skickats ut till prenumeranterna, och artiklarna finns digitalt tillgängliga här

Under konferensens två dagar fick vi förmånen att lyssna på flera talare. Inledarna presenteras här i den ordning som de deltog i programmet, och i anknytning till presentationerna finns också möjlighet att ladda ner deras presentationsbilder. Presentationsbilderna från välkomstanförandet finns att ladda ner här

Last modified: 2024-02-16