Kommande och tidigare arrangemang

Seminarier våren 2023

9 juni 2023 kl. 13.15-15.00: Klassisk avtalsrätt och digitala avtalsslut – En relation i behov av parterapi?

Den allmänna förmögenhetsrätten i allmänhet och avtalsrätten i synnerhet bygger än idag på lagstiftning som blev till när samhället såg rätt annorlunda ut. Samhälleliga förändringar är inget nytt och regleringen har överlag ansetts tåla även stora förändringar mycket väl, utan att större ingrepp från lagstiftarens sida ansetts nödvändiga. Men är så fortsatt fallet, eller har digitaliseringen ändrat spelplanen? Under seminariet kommer två typfall diskuteras då allmänna regler möter den digitala verkligheten på ett sätt som gör frågan befogad.

Ann-Sofie Henrikson, jur.dr., Umeå universitet, inleder på temat: ”E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld: Fyller ännu avtalslagens ogiltighetsregler sin funktion?

Marianne M. Rødvei Aagaard, docent i civilrätt, Uppsala universitet, inleder på temat: ”NJA 2021 s. 1017 (Låneavtalet med Svea Ekonomi): Hur väl lämpar sig egentligen fullmaktsläran för typfallet obehörig användning av e-legitimation?”

Efter seminariet bjuds på lättare servering och mingel! Kom ihåg att ange eventuella kostrestriktioner i samband med anmälan! 

Kortinfo: 

  • Trädgårdsgatan 1 (Uppsala) eller på Zoom den 9 juni 2023 kl. 13.15-15.00.
  •  Anmälan till ludwig.irveland@jur.uu.se senast 5 juni för deltagande på plats och 8 juni för deltagande på zoom.

Den 1-2 december 2022 anordnades konferensen "Obehörig användning av e-legitimation – Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer"

Konferensen hade 115 anmälda deltagare och 16 föredragshållare. Den anordnades i Slottsbiografens lokaler i centrala Uppsala. Programmet med presentation av föredragshållarna kan laddas ner här. Under våren 2023 kommer ljud- och bild från konferensens föredrag, samt ett antal texter författade av våra föredragshållare, att publiceras i samarbete med Svensk Juristtidning. Mer information kommer! 

Last modified: 2023-05-08