(O)behörig användning av e-legitimation - Regulatoriska utmaningar, målkonflikter och civilrättens tillkortakommande

28- 29 november 2024 upprepar vi succèn och anordnar en två-dagars rättsvetenskaplig konferens på temat obehörig använding av e-legitimation! 

Förutom föredrag på "aktuella teman", såsom exempelvis gränsdragningen mellan behöriga och obehöriga transaktioner och småföretagares ställning som betaltjänstanvändare, kommer ett särskilt fokus riktas mot förhållandet mellan olika regelverk och hur komplexiteten i regleringen kan både påverka och försvåra både regelefterlevnad och hantering av civilrättsliga frågor. Mer information om program och anmälan kommer under våren 2024, men intresseanmälan kan göras här redan nu. Vi ser fram emot att välkomna er till Uppsala 28-29 november! 

Last modified: 2024-02-16