Öppna seminarier och konferenser

På den här sidan hittar du konferenser och seminarier där arrangörerna inbjuder allmänheten och särskilt intresserade. Ibland behövs anmälan, kontakta kontaktpersonen för respektive event och hör om det finns plats. Välkommen! 

Obehörig användning av e-legitimation

Den 1 och 2 december 2022 arrangeras en konferens i Uppsala om missbruk av e-legitimation där vi kommer att diskutera några av de juridiska utmaningar som uppstår i kölvattnet av sådant missbruk: "Obehörig användning av e-legitimation: Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer".

Poster på programmet kommer att vara oberättigad användning av e-legitimation och avtalsbundenhet, ansvarsfördelning mellan kund och bank vid obehöriga transaktioner samt processrättsliga frågor som uppstår i komplexet.

Konferensen vänder sig främst till jurister som kommer i kontakt med denna sorts frågor genom sitt arbete, men också till dem som är intresserade av detta ämne, oavsett om de jobbar på bank, i domstol, som advokat eller ombud, i akademin eller någon annanstans. 

► Gå till webbplats

Children's Rights in Biomedicine Conference

Den 12 september 2022 kommer forskare, experter och beslutsfattare från hela Europa att samlas för att diskutera om nuvarande rättsliga ramar effektivt kan skydda barn från vetenskapliga risker och osäkerhet och se till att de får medicinsk vård som uppfyller de högsta uppnåeliga hälsostandarderna. Under konferensen kommer deltagarna att diskutera hur nationella rättsordningar kan uppfylla de skyldigheter som binder dem genom fördrag och ramar för mänskliga rättigheter. 

Särskild vikt kommer fästas vid såväl Europarådets biomedicinkonvention och dess tilläggsprotokoll som rekommendationer utfärdade av rådets bioetiska kommitté samt Europarådets division för frågor om barns rättigheter.

► Gå till webbplatsen

Last modified: 2023-01-09