Kommande seminarier

Var tog mänskliga rättigheter vägen i 2022 års val?

Evenemangstyp: Seminarium
Evenemanget är:  Öppet för allmänheten
Datum: och tid: 30 augusti kl. 16.15 - 18.00
Plats:  Universitetshuset, sal IX
Kontaktperson:  Anna- Sara Lind
Anmälan:  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/64434
OBS! Ingen föranmälan krävs för att delta på seminariet!
Den 11 september går Sverige till val. Den senaste tidens politiska debatter har rört många och stora frågor: mottagande av ukrainska flyktingar, NATO-medlemskap och bekämpning av gängkriminalitet är bara några exempel. En fråga som däremot tycks lysa med sin frånvaro, även i sammanhang där det borde vara relevant, är mänskliga rättigheter och hur dessa förstås och förverkligas i en svensk kontext. Är exempelvis fred, frihet och säkerhet en rättighetsfråga? Vem har ansvar för förverkligandet av mänskliga rättigheter i vårt land? Och finns det någon politisk sprängkraft i att prata om mänskliga rättigheter i Sverige idag – eller har det blivit en icke-fråga? 

Dessa och anknytande frågor diskuteras vid ett seminarium arrangerat av Uppsala forskarnätverk om mänskliga rättigheter i samarbete med Circus och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa samt Human Rights Research Network.

Föreläsare:
Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Elena Namli, professor i etik, Sofia Näsström, professor i statsvetenskap, Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt, samtliga Uppsala universitet. M fl talare.


Mänskliga rättigheter under hot - mer info kommer

Evenemangstyp: Mer info kommer!
Evenemanget är: 
Datum: och tid:
Plats:  Juridiska institutionen
Kontaktperson: 
Anmälan: Migration och demokrati - mer info kommer

Evenemangstyp: Mer info kommer!
Evenemanget är: 
Datum: och tid:
Plats:  Teologiska institutionen
Kontaktperson: 
Anmälan: 

Last modified: 2022-08-17