Forskare

Helen Andersson   Universitetslektor i Mänskliga rättigheter
Patrik Bremdal  Docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter
Anna-Sara Lind Professor i civilrätt
Patricia Mindus  Professor i praktisk filosofi
Maria Refors Legge
Johanna Ohlsson  Forskare i etik och mänskliga rättigheter
Jonas Hultin Rosenborg  Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
Rebecca Thorburn Stern  Professor i folkrätt
Moa Kindström Dahlin Universitetslektor i offentlig rätt
Elizabeth Stuart Perry Universitetslektor i civilrätt
Thomas Nygren Professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Martha Middlemiss Lé Mon Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
Thomas Wimark  Docent i kulturgeografi
Peter Ramsjö  Doktorand i förvaltningsrätt med särskild inriktning mot utbildningsrätt
Olof Wilske Jur. dr., universitetslektor i konstitutionell rätt
Daniel Hedlund  Docent i rättssociologi
Miriam Ingeson Doktorand vid Juridiska institutionen
Iain Cameron Professor i folkrätt
Sara Lundberg Doktorand i förvaltningsrätt och forskar om barns rättigheter och regleringen av skolplikten.
 
Sofia Näsström Professor vid Statsvetenskapliga institutionen. Specialiserad på politisk filosofi. Hon skriver om ämnen så som folket, representation, rättigheter, medborgarskap och perkaritet.

Last modified: 2023-08-10