Högkvalitativ forskning

Forskningen vid Juridiska fakulteten i Uppsala speglar de senaste decenniernas samhällsförändringar där både Europafrågorna och globaliseringens effekter är centrala.

Om vår forskning

Många av fakultetens forskare är ledande eller aktiva i nätverk och arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt hålls med forskare från andra nationella och internationella universitet och högskolor liksom med kollegor från andra discipliner och med näringslivet.

Verksamheten bedrivs inom traditionella juridiska ämnen men också inom många nya specialområden. Flera av dessa forskningsmiljöer tillhör toppskiktet inom och utanför Sverige. Vi har också en aktiv samverkan med omvärlden och samarbetar kontinuerligt med olika externa aktörer.


Bli en av våra forskare

Forskningen vid Juridicum är inne i en mycket spännande och kreativ fas. En nyrekrytering av forskare har skett under de senaste åren och flera nya forskningsområden har tillkommit. Här möter du både klassiska juridiska ämnen och tvärvetenskapliga och ämnesövergripande samarbeten och projekt.

Du kan komma hit som gästforskare eller söka en traditionell anställning. Som gästforskare tar du först kontakt med en av våra forskare som får fungera som din värd under din tid här. Finns det plats och resurser för att ta emot dig, är du välkommen hit. Är du intresserad av någon av våra lediga befattningar söker du jobbet genom personalavdelningens centrala annonssida.

Senast uppdaterad: 2021-09-13