Kommande disputationer vid fakulteten

Varje år disputerar ett antal av våra doktorander under festliga former. Här nedan visar vi information om avhandlingar som ska försvaras de närmaste veckorna.
 

Kommande disputationer

 • Ehrenpil, Markus

  Rekonstruktionsuppgörelsen: Om maktutövning och intresseförhållanden vid rekonstruktion av aktiebolag

  Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2023-06-12 kl 10:15

 • Mulisa, Tom

  Supranational and National Constitutions in Shaping Human Rights Jurisprudence: A Comparison of the East African Community and the European Union

  Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala 2023-09-01 kl 10:15

  Open access
Senast uppdaterad: 2023-05-16