Docenter

Antagna vid Juridiska fakulteten från och med år 1985.

* Icke anställda
Kursiva: Numera professorer (eller emeriti) vid fakulteten

Namn Ämne År
*Ulf Göranson Civilrätt 1985
*Andrew von Hirsch Straffrätt 1986
*Göran Lysén Folkrätt 1988
Bertil Wiman Finansrätt 1989
Maarit Jänterä-Jareborg Internationell privaträtt 1990
Maja Kirilova Eriksson Folkrätt 1990
Bert Lehrberg Civilrätt 1990
*Lena Marcusson Offentlig rätt 1991
Mikael Möller Civilrätt 1993
Iain Cameron Folkrätt 1993
*Carl Erik Herlitz Straffrätt 1994
Gabriel Michanek Miljörätt 1994
*Claes Norberg Finansrätt 1994
Håkan Andersson    Civilrätt  1994
*Elisabeth Rynning Offentlig rätt 1995
Inger Österdahl Folkrätt 1997
*Kristina Ståhl Finansrätt 1998
*Jan Andersson Civilrätt 1998
Torbjörn Andersson Processrätt 1999
*Petter Asp Straffrätt 1999
*Torben Spaak Allmän rättslära 1999
*Thomas Bull Offentlig rätt 2000
*Jonas Malmberg Civilrätt 2001
*Johan Schelin Civilrätt 2001
*Ulf Lundqvist Processrätt 2001
*Sia Spiliopoulou Åkermark Folkrätt 2001
*Robert Nordh Processrätt 2002
Jan Darpö Miljörätt 2002
Laila Zackariasson Civilrätt 2003
*Eleonor Kristoffersson Finansrätt 2003
Mats Kumlien Rättshistoria 2003
Olle Lundin Förvaltningsrätt 2003
*Katarina Alexius Borgström Rättshistoria 2004
*Michael Hellner Internationell privaträtt 2004
*Staffan Myrdal Civilrätt 2005
*Karin Åhman Konstitutionell rätt 2005
Elisabeth Lehrberg Processrätt 2005
Anna Singer Civilrätt 2005
Charlotta Zetterberg Miljörätt 2005
Bo Wennström Allmän rättslära 2006
Magnus Ulväng Straffrätt 2006
Margareta Brattström Civilrätt 2006
*Christer Ahlström Folkrätt 2007
*Göran Lind Civilrätt 2007
Daniel Stattin Civilrätt 2009
Anna Jonsson Cornell Konstitutionell rätt 2009
Joel Samuelsson Civilrätt 2010
Eric Bylander Processrätt 2010
Maria Bergström Europarätt 2010
*Mona Aldestam Europarätt 2010
*Eva Edwardsson Offentlig rätt 2010
*Kenneth Nordback Processrätt 2011
*Malin Thunberg Schunke Straffrätt 2011
Lotta Lerwall Offentlig rätt 2011
Hans Eklund Processrätt 2011
Torbjörn Ingvarsson Civilrätt 2011
Erika P Björkdahl Civilrätt  2011
Jan Bjuvberg Företagsrätt 2011
Sandra Friberg Civilrätt 2012
*Caroline Taube Konstitutionell rätt 2012
*Petra Herzfeld Olsson Civilrätt 2013
*Carl Martin Gölstam Civilrätt  2013
Marianne Dahlén Rättshistoria 2013
*Mikael Berglund Processrätt 2014
*Richard Hager Civilrätt 2014
Katia Cejie Finansrätt 2014
*Jérôme Monsenego Finansrätt 2014
Rebecca Stern Folkrätt 2014
Anna-Sara Lind Offentlig rätt 2014
*Mark Klamberg Folkrätt 2015
Martin Berglund Finansrätt 2015
*Johan Höök Offentlig rätt 2016
Annika Rejmer Rättssociologi 2016
*Lars Samuelson Finansrätt 2016
*Stojan Arnerstål Civilrätt 2016
Vladimir Bastidas Europarätt 2016
*Anna Christiernsson Miljörätt 2016
Mosa Sayed Internationell privaträtt 2016
Eva Storskrubb Processrätt 2016
Mikael Hansson Civilrätt 2017
Vicki Paskalia Förvaltningsrätt 2018
*Magnus Strand Europarätt 2018
Bruno Debaenst Rättshistoria 2018
*Maria Grahn-Farley Offentlig rätt 2019
Therése Fridström Montoya Civilrätt 2019
*Erik Svensson Straffrätt 2020
Moa Kindström Dahlin Offentligrätt 2020
Annika Nilsson Offentlig rätt 2020
*Gustaf Wall Förvaltningsrätt 2020
Rebecca Söderström Civilrätt 2021
Victoria Enkvist Konstitutionell rätt 2021
Patrik Bremdal Konstitutionell rätt 2022
Yaffa Epstein Miljörätt 2022
Jameson Garland Medicinsk rätt 2022
Daniel Hedlund Rättssociologi 2022
Henrik Josefsson Miljörätt 2022
Senast uppdaterad: 2022-06-07