Forskarutbildning

Juridiska institutionens starka forskningsmiljö är en viktig förutsättning för vår väl ansedda utbildningsmodell. Vill du vara en del av denna dynamiska miljö under några år? Välkommen att söka till vår forskarutbildning!

Vill du bli doktorand?

En doktorsexamen är den högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. Vid Juridicum erbjuds forskarutbildning i 15 forskarutbildningsämnen och 9 civilrättsliga delområden. Utbildningen, som håller en mycket hög kvalitet, förbereder för kvalificerade tjänster inom akademin, näringslivet, myndigheter och i samhället i övrigt.

I den allmänna studieplanen finns detaljerad information om forskarutbildningens syfte och innehåll. Dessutom beskriver den behörighetskraven för den som vill söka till vår forskarutbildning, liksom regler kring handledning, uppföljning, finansiering och examination. 

Bli doktorand hos oss Mer om forskarutbildningen

Frågor om forskarutbildningen?

Har du frågor eller vill veta mer om vår forskarutbildning? Mejla till research@jur.uu.se

Du kan även kontakta:

  • forskningsstudierektor Martin Berglund,
  • forskningsutskottets sekreterare Maria Cicilaki, eller
  • doktorandrådets ordförande Sara Holmström (för frågor angående hur det är att vara doktorand, och doktorandrådets verksamhet).

Senast uppdaterad: 2023-08-11