ACTIONES

Sedan november 2015 medverkar forskargruppen i Europarätt som partner i “ACTIONES”, ett projekt om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) som stöds av Europeiska kommissionen under programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”.

ACTIONES: Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, samordnas av ”Centrum för rättsligt samarbete”, Centre for Judicial Cooperation, vid det Europeiska universitetsinstitutet (EUI). I ACTIONES medverkar sju akademiska institutioner, en europeisk domarförening och nio nationella organisationer som har till uppgift att utbilda domare och advokater.

ACTIONES målsättning är att tillhandahålla en uppsättning utbildningsverktyg som kan användas av en ny generation domare och advokater som är fullt medvetna om rättighetsstadgans potential inom EU:s aktuella verksamhetsområden.

Mer information finns på ACTIONES webbsida vid EUIs Centre for Judicial Cooperation. Intresserade kan också kontakta Uppsala universitets representant (Maria.Bergstrom@jur.uu.se), projektchef (Fabrizio.Cafaggi@EUI.eu) och projektledare (Federica.Casarosa@EUI.eu) för ytterligare information.

Projektledning

EUI Centre for Judicial Cooperation (IT)

Partners

 • Association of European Administrative Judges
 • College of Europe
 • Croatian Judicial Academy
 • Estonian Supreme Court
 • European Inter-University Centre
 • National Association of the Romanian Bars
 • Polish National School of Judiciary and Public Prosecution
 • Romanian National Institute of Magistracy
 • Slovenian Judicial Training Centre
 • Spanish General Council for the Judiciary
 • University of Amsterdam
 • University of Ljubjana
 • University of Parma
 • University of Pompeu Fabra
 • University of Uppsala
 • Italian School for the Magistracy


  CharterClick!