CharterClick!

Delfinansieras av Europeiska Unionen
Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor
Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap 2013

Sedan februari 2015 medverkar forskargruppen i Europarätt som partner i ett projekt som stöds av Generaldirektoratet Rättsliga frågor:

Knacka inte på fel dörr: CharterClick! Ett användarvänligt verktyg för att identifiera överträdelser som faller inom tillämpningsområdet för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Projektets huvudsyfte är att skapa en uppsättning verktyg som kan hjälpa den som utsatts för ett intrång i de grundläggande rättigheterna, jurister, nationella domare, ombudsmän, likabehandlingsorgan och andra nationella institutioner som främjar mänskliga rättigheter i att bedöma om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kan erbjuda skydd i ett specifikt fall.

Uppdaterad information om projektets fortskridande kommer regelbundet att publiceras på projektets webbplats http://www.charterclick.eu/. Intresserade kan också kontakta Uppsala universitets representant (maria.bergstrom@jur.uu.se), projektkoordinatorn (adelina.adinolfi@unifi.it) eller projektledaren (charterclick@dsg.unifi.it) för ytterligare information.

Projektledning

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche (IT)

Projektets medverkande institutioner

 • European University Institute (IT)
 • Université de Bordeaux (FR)
 • Università di Cagliari (IT)
 • Universität Konstanz (DE)
 • University of Leicester (UK)
 • Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG-CNR) (IT)

Partners

 • European Ombudsman Institute (EOI) (AT)
 • Selmas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania (LT)
 • Chancellor of Justice of the Republic of Estonia (EE)
 • Coordination of the Italian Regional and Autonomous Provinces Ombudsman Institutions (IT)
 • Italian Law Association for Immigration Studies (ASGI) (IT)
 • Ombudsman of the  Pazardzhik Municipality (BG)
 • Galician Ombudsman (ES)
 • Council for the Elimination of Racial or Ethnic Discrimination (ES)
 • Greek Ombudsman (EL)
 • Swedish Equality Ombudsman (SE)
 • Swedish Foundation for Human Rights (SE)
 • Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) (SE)
 • Swedish Civil Rights Defenders (SE)
 • Polish Human Rights Defender Office (PL)
 • Romanian National Council for Combating Discrimination (RO)
 • Equality and Diversity Forum (UK)
 • Advice on Individual Rights in Europe Centre (AIRE) (UK)

CharterClick logo


ACTIONES