Internationell privat- och processrätt

Den internationella privat- och processrätten kan beskrivas som ”den enskildes internationella rätt”. Inom ämnet studeras frågor inom hela det civilrättsliga området, såsom val av behörig domstol, från vilket lands rättsordning de tillämpliga bestämmelserna skall hämtas samt vilken verkan utländska avgöranden kan ges i en annan jurisdiktion.

Forskningen har primärt två syften. Det första är att analysera den nya unionsrättsliga internationella privaträtten som successivt håller på att ta form. Förutom att skapa kunskap om och förståelse för de nya reglerna i Sverige är målsättningen att aktivt medverka i ämnets europeiseringsprocess, i såväl arbetsgrupper inom EU som i den europeiska forskningsfronten.

Det andra är att skapa redskap för de utmaningar som följer av globaliseringen och Sveriges och det övriga Europas omvandling till mångkulturella samhällen. Religionens inverkan är här synlig.

Aktuell forskning

Forskningen avser frågor såsom avtalsrätt enligt EU:s Rom I-förordning, utomkontraktuella förhållanden enligt EU:s Rom II-förordning, processföring över landgränser enligt EU:s Bryssel I- och Bryssel II-förordningar, äktenskapsskillnad och vårdnadstvister inom Europa, muslimsk äktenskaps- och arvsrätt, mänskliga rättigheters inverkan i gränsöverskridande familjeförhållanden, konkurrensrättsliga frågor samt internationellt skiljeförfarande.


Kontaktpersoner

Marie Linton
Mosa Sayed


Nätverk

Regeringskansliet 
The Impact of Religion
The Hague Academy of International Law
Commission on European Family Law

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-06-30