Offentlig rätt

Offentlig rätt omfattar främst konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, men även delar av miljörätt, internationell rätt, medicinsk rätt och europarätt. För att kunna erbjuda en bred och stimulerande seminariemiljö samarbetar forskarna inom de olika ämnena i ett gemensamt högre seminarium i offentlig rätt.

I denna översikt redovisas främst ämnesöverskridande forskning. För ytterligare information hänvisas till de övriga forskningsämnena.

Forskarna inom offentlig rätt har aktiva samarbeten med andra forskningsmiljöer inom och utanför rättsvetenskapen. De medverkar också i utredningar och tar emot uppdrag från myndigheter och organisationer. Genom läroböcker och antologier bidrar de till kunskapsuppbyggnaden.

Påbörjade samarbeten inom offentlig rätt har inletts med anknytning till det centrum för polisforskning som startat vid universitetet för ett år sedan och där juridiska institutionen är värdinstitution. Ett ämnesövergripande samarbete i form av gemensam seminarieverksamhet finns också med Högsta förvaltningsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm.

Aktuell forskning

Ett europarättsligt projekt inom offentlig rätt behandlar genomförande och kontroll av europeiska rättigheter i den svenska konstitutionella kontexten. Ett annat projekt rör retroaktivitet och rättskraft i social trygghetsreglering och ett ytterligare projekt behandlar normprövning i svenska domstolar under 2000-talet enligt europarätten och Regeringsformen.

Inom miljörätten finns flera projekt med inriktning mot miljöförvaltningsrättsliga och europarättsliga frågeställningar, till exempel projekt om statlig styrning av miljötillsyn, genomförande av miljörätt i ett europeiskt perspektiv och om miljörättsliga tillstånds rättskraft.


Kontaktpersoner

Anna-Sara Lind
Olle Lundin


Nätverk

Kammarrätten i Stockholm
Högsta förvaltningsdomstolen 

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04