Offentlig rätt

Offentlig rätt handlar om studiet av den juridik som reglerar det allmänna och det allmänna i förhållande till enskilda. Ämnet omfattar främst konstitutionell rätt och förvaltningsrätt och det kan konstateras att offentlig rätt idag anses inkludera europarätt och mänskliga rättigheter. Även medicinsk rätt, migrationsrätt och delar av miljörätt ingår i den offentliga rätten – ämnen som är förankrade i det som brukar kallas för speciell förvaltningsrätt. För att kunna erbjuda en bred och stimulerande seminariemiljö samarbetar forskarna inom de olika ämnena i ett gemensamt högre seminarium i offentlig rätt.

Forskarna inom offentlig rätt har aktiva samarbeten med andra forskningsmiljöer inom och utanför rättsvetenskapen. Vi medverkar också i utredningar och tar emot uppdrag från myndigheter och organisationer. Genom läroböcker och antologier bidrar vi till kunskapsuppbyggnaden.

Vi arbetar för att säkra en bred och djup forskningsförankring i den offentliga rätten (inkl. förvaltningsrätt och konstitutionell rätt) i relation till såväl europarätten och folkrätten som mänskliga rättigheters utveckling. Vi står för en praktisk relevant forskning som också visar teoretisk och metodologisk medvetenhet.

Juridiska institutionen är värdinstitution för det fakultetsöverskridande Institutet för utbildningsrätt och Centrum för polisforskning, där flera av forskarna i offentlig rätt har ledande uppdrag och medverkar som forskare. Vi samarbetar också mångvetenskapligt i CIRCUS regi och vid andra fora och centra vid Uppsala universitet.

Aktuell forskning

Vid fakulteten finns projekt i offentlig rätt som spänner över såväl nationella som internationella perspektiv på den offentliga rätten. Pågående projekt behandlar bland annat artificiell intelligens, dataskydd och personlig integritet (informationsfrågor), styrning av offentlig förvaltning, tillsynsfrågor, sanktionsfrågor, välfärdsstatens juridik, medicinsk rätt och psykiatrirätt samt medborgarskapsfrågor.

Flera av forskarna i den offentliga rätten är också involverade i olika regeringsuppdrag som handlar om att skapa utbildningsmaterial och utbilda offentligt anställda i mänskliga rättigheter.


Kontaktpersoner

Anna-Sara Lind
Olle Lundin


Nätverk

Institutet för utbildningsrätt
Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
Centrum för polisforskning
Nordiska Administrativa Förbundet (NAF)
Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN)
Uppsala Human rights research network

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-10-27