Rättshistoria

Rättshistoria i Uppsala undersöker hur rätten förändrats över tid och vilka faktorer som påverkat den historiska utvecklingen. Ett historiskt perspektiv är viktigt för att upptäcka att vår rättsordning präglas av historiska faktorer i högre grad än vad vi tror. Genom att följa rättens utvecklingslinjer synliggör vi hur rätten format och formats av sin tid och hur den påverkar vår samtid och framtid.  Rättshistoria ger oss en fördjupad förståelse av vårt rättssystem idag hur det kan utvecklas i framtiden.

Rättshistoria i Uppsala har mångvetenskapliga inslag. Att vi som forskar i rättshistoria är jurister med bakgrund även i andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap bidrar till vår förståelse av rätten i en bred historisk kontext. Vi har en tydlig internationell och komparativ inriktning. Vi samarbetar kontinuerligt med forskarnätverk och forskningscentra nationellt och internationellt.

Aktuell forskning

Rättshistorikerna i Uppsala respekterar alla inriktningar i historisk och rättshistorisk forskning. Vi drivs av nyfikenhet på områden som inte är så utforskade som t.ex. välfärdsstatens framväxt, förvaltningsrättens historia, immaterialrättens historia, naturens rättigheter och mycket annat, samtidigt som vi också intresserar oss för ”klassisk” rättshistoria som t.ex. 1826 års civillagsförslag. Tyngdpunkten tidsmässigt är modern tid, från artonhundratalet och framåt.


Kontaktpersoner

Marianne Dahlén
Bruno Debaenst


Nätverk

European Society for Comparative Legal History (ESCLH)
Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Universitetet i Ghent, Belgien
International Society for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP)
Centre d'Histoire Judiciaire, Universitetet i Lille, Frankrike 
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Nordiska rättshistorikerdagarna

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-10-10