Rättshistoria

Den rättshistoriska forskningen har som syfte att skapa förståelse och diskussionsunderlag för vår egen tids regler och debatt. Förändringen av rättsliga normer, institutioner och synsätt relateras här till andra sociala och kulturella faktorer.

Ambitionen är att rättshistoria ska vara relevant för forskning och utbildning inom positivrättsliga ämnen, det vill säga ämnen som tar sin utgångspunkt i studier av gällande rätt. Forskningen kombineras med element från olika vetenskaper som historia, sociologi, statsvetenskap och pedagogik, bland annat ”law and society", och utgår i första hand ifrån tiden efter 1850.

Intresset har vuxit för den svenska modellens beröringspunkter med äldre rättstänkande och med utländska rättssystem. Forskningen omfattar en mångfald av relevanta samtidsfrågor som: integration, yttrandefrihet, samerätt, barnarbete, upphovsrätt, rätt och religion, reaktioner mot ungdomsbrott och arbetslivets reglering. Andra viktiga forskningsfält är rättsvetenskap, rättskälleläror och juridisk metod.

Sveriges medlemskap i EU och ett multikulturellt samhälle ökar betydelsen av ämnets komparativa dimensioner. Forskarna samarbetar kontinuerligt med internationella nätverk och forskningscentra.

Aktuell forskning

I ett aktuellt projekt diskuteras rättigheter till design och varumärken i förhållande till upphovsrättens historia. Utgångspunkten är ideologier och strategier hos svenska, italienska och franska modehus. I ett annat projekt: om professorspolitik och samhällsförändring, studeras hur förvaltningsrätten uppkommit som självständig rättsvetenskaplig disciplin. Här analyseras också hur den nya akademiska professionen utvecklade sin självförståelse, relationen mellan juridik och politik samt relationen mellan nationella särdrag och europeisk rättsgemenskap. En annan studie undersöker svenska rättsvärdens integrering i den svenska skolans organisation och undervisning.


Kontaktperson

Marianne Dahlén


Nätverk

Uppsala Centre for Business History
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Utbildningsvetenskapliga och pedagogiska institutionerna (SU)
Center for the Study of Law & Society, Berkeley Law School
Università Commerciale Luigi Bocconi

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04