Sök ytterligare forskningsprojekt i Juridicums databas

Hos oss pågår ett stort antal forskningsprojekt. Dessa genomförs ofta i samarbete med regionala, nationella eller internationella forskarkollegor. Nedan kan du söka efter pågående forskningsprojekt i vår egen databas, till exempel med sökorden: nyckelord, forskningsområde eller namn på forskare.

Sök forskningsprojekt i databasen SweCRIS

Här hittar du forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer. Du kan antingen söka på specifika fraser eller välja juridik under filtret "Ämne". 

Sökfunktionen bygger på Vetenskapsrådets databas SweCRIS.

Sök

Senast uppdaterad: 2023-12-06