Forskningsprojekt

Om våra forskningsprojekt

Vid Juridiska fakulteten pågår ett stort antal forskningsprojekt. Dessa genomförs ofta i samarbete med regionala, nationella eller internationella forskarkollegor. Här kan du söka efter våra pågående forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-03-05