Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Great Expectations? Some Thoughts on the Impact of Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child for Asylum-seeking Children in the Nordic Countries

  Ingår i Nordic Journal of International Law, 2022.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Article 8 (Exemption from Exceptional Measures/ Dispense de Mesures Exceptionnelles)

  Ingår i The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, 2022.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Article 9 (Provisional Measures/Mesures Provisoires)

  Ingår i The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, 2022.

 • Singer, Anna

  From safeguarding the best interest of the child to equal treatment -  Legislating assisted reproductive techniques in Sweden

  Ingår i The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe: Variation, Convergence and Trends, 2022.

 • Österdahl, Inger

  Laws on LAWS (lethal autonomous weapon systems): The work of the United Nations and the Swedish position (forthcoming)

  Ingår i Artificiell Intelligens och Juridik, s. 1-20, 2022.

 • Bergström, Maria; Sundberg, Hans

  Ne bis in idem

  Ingår i The Practice of Judicial Interactions in the Field of Fundamental Rights - The Added Value of the Charter of Fundamental Rights of the EU, 2022.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  A stable yet fragile system? Legal resilience against rights erosion in current Swedish migration policy

  Ingår i Migrants' Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, 2022.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU Resilience within the Internal Market after the Financial Crisis: Balancing Law and Politics

  Ingår i Routes to a Resilient European Union, Palgrave MacMillan, forthcoming 2022, 2022.

 • Göransson, Simon

  Kan parterna åberopa nytt material efter huvudförhandlingens avslutande?

  Ingår i Svensk Juristtidning, 2021.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Jämkning av lagbestämmelser

  Ingår i Festskrift til Palle Bo Madsen, s. 209-228, 2021.

 • Marcusson, Lena

  Staten och SKR. Styrning och samarbete.: En rättslig analys

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 687-707, 2021.

 • Ingvarsson, Torbjörn; Herre, Johnny

  Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 597-599, 2021.

 • Singer, Anna

  Policy changes regarding parenting issues after separation – A Scandinavian perspective

  Ingår i Routledge Handbook of Family Law and Policy, s. 238-246-, 2021.

 • Singer, Anna

  Det självständiga barnet

  Ingår i Livsfellesskap – Rettssfelleskap. Festkrift til Tone Sverdrup 70 år, s. 208-2019, 2021.

 • Singer, Anna

  Fäder som föräldrar

  Ingår i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  Några ögonblick från Europa: Hedersledamoten

  2021.

  Open access
 • Wimark, Thomas; Hedlund, Daniel

  From individuals to emotional drones: Technology-driven change in the collective conditioning of intimacy

  Ingår i New Media and Society, 2021.

  Open access
 • Kindström Dahlin, Moa

  Kommunernas rättsliga ansvar för nationella minoriteters rättigheter

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, s. 143-152, 2021.

 • Kindström Dahlin, Moa

  Psykiatrisk tvångsvård av barn, Barnläkaren (Tema: Juridik i pediatriken)

  Ingår i Svenska barnläkarföreningen, s. 16-17, 2021.

 • Kindström Dahlin, Moa

  Sluta särbehandla psykiskt sjuka

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2021.

Senast uppdaterad: 2021-09-24