Våra publikationer på Juridicum

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Eddebo, Johan

  Artificial Intelligence and Imperceptible Governance via Opinion Formation: Reflections on Power and Transparency from a Cross-Disciplinary Encounter

  Ingår i Law, AI and Digitalization, 2022.

 • Debaenst, Bruno; Shanagar, Rawaz

  Rättshistoria i rättsvetenskaplig forskning: Urval av uppsatser från 2019 års doktorandkurs i Uppsala

  2022.

  Open access
 • Debaenst, Bruno; Shanagar, Rawaz

  Att bygga broar

  Ingår i Rättshistoria i rättsvetenskaplig forskning, s. 14-28, 2022.

  Open access
 • Andersson, Håkan

  Försäkringsformalians fataliteter (I) – om skälen för att vägra ”ny” respektive ”förnyad” försäkring

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2022.

 • de Vries, Katja

  Let the Robot Speak!: AI-Generated Speech and Freedom of Expression

  Ingår i YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions 2021, s. 1-23, 2022.

  Open access
 • Padskocimaite, Ausra

  The Limits of Non-Compliance: Infringement Proceedings under Article 46 (4–5) concerning Azerbaijan’s Refusal to Abide by the Ilgar Mammadov v. Azerbaijan Judgment

  Ingår i The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III, s. 181-200, 2022.

 • Andersson, Håkan

  Komplicerad skadeståndsrättslig korrespondens mellan kontrollaspekter och ansvar i hyresförhållanden

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2022.

 • Waern, Annika

  Vår teknikrelation med AI

  Ingår i De Lege, s. 37-50, 2022.

 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 866-890, 2022.

 • Andersson, Håkan

  Precisering av verksamhet och störning vid det strikta miljöskadeansvaret

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2022.

 • Langlet, David

  Legal Preconditions for an Environmentally Sustainable European Union

  Ingår i Routes to a Resilient European Union, s. 63-88, 2022.

 • Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2022-06-14 kl 10:15

  Landeman, Marc

  Markåtkomstersättning

  Open access
 • Larsson Klevhill, Malou; Persson, Annina H.; Strand, Magnus

  Ansvarsfrågor vid algoritmisk handel med finansiella instrument

  Ingår i Law, AI and Digitalisation, s. 517-540, 2022.

  Open access
 • Krabbe, Niels; Langlet, David; Belgrano, Andrea; Villasante, Sebastian

  Reforming International Fisheries Law Can Increase Blue Carbon Sequestration

  Ingår i Frontiers in Marine Science, 2022.

  Open access
 • Bastidas Venegas, Vladimir

  The Application of EU Competition Law to the Exploitation of Human Genome Editing Technology

  Ingår i European Journal of Health Law, s. 1-31, 2022.

  Open access
 • Argüello, Gabriela; Krabbe, Niels; Langlet, David; Hassellöv, Ida-Maja et al.

  Regulation of ships at anchor: Safety and environmental implications

  Ingår i Marine Policy, 2022.

  Open access
 • Salokenberga, Santa; Nordberg, Ana; Minssen, Timo

  Governing, Protecting, and Regulating the Future of Genome Editing: The Significance of ELSPI Perspectives

  Ingår i European Journal of Health Law, s. 1-14, 2022.

  Open access
 • Slokenberga, Santa

  What Would It Take to Enable Germline Editing in Europe for Medical Purposes?

  Ingår i European Journal of Health Law, s. 1-22, 2022.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Konstitutionellt självförsvar på 2000-talet: Skyddet av den liberala demokratin och rättsstatsprincipen

  2022.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Linnéuniversitetets vetenskapsfientliga utlysning förtjänar underkänt

  Ingår i Smålandsposten, 2022.

Senast uppdaterad: 2022-05-10