Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Rejmer, Annika; Alexius, Katarina; Björktomta, Siv-Britt; Lundin, Olle et al.

  Remissyttrande Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

  2021.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Fordringsrätt: En lärobok

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  The Protection of Whistleblowers in MiFID2: A Decentralised Mechanism for Control of National Authorities?

  Ingår i Regulating Finance in Europe: Policy Effects and Political Accountability, 2021.

 • Slokenberga, Santa

  Science and proven experience as part of quality assurance in healthcare. Shady or effective?

  Ingår i Routledge Handbook of Global Health Rights, 2021.

 • Kindström Dahlin, Moa

  Gott professionellt bemötande i offentlig förvaltning

  Ingår i Mänskliga rättigheter i teori och praktik, 2020.

 • Kindström Dahlin, Moa; Larsson, Oscar; Winell, Anneli

  Religion, Migration, and Existential Wellbeing

  Routledge, 2020.

 • Kindström Dahlin, Moa

  Psykiatrisk tvångsvård

  Ingår i Medicinsk rätt, 2020.

 • Radovic, Susanna; Eriksson, Lena; Kindström Dahlin, Moa

  Absence of insight as a catch-all extra-legislative factor in Swedish mental health law proceedings

  Ingår i Psychiatry, Psychology and Law, 2020.

  Open access
 • Kindström Dahlin, Moa; Bennet, Tova; Nilsson, Anna; Kristiansson, Marianne et al.

  Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker – agera nu

  Ingår i Göteborgsposten, 2020.

 • Kindström Dahlin, Moa; Larsson Linton, Marie

  Omedelbara omhändertaganden av barn i vissa europeiska situationer

  Ingår i Vänbok till Sverker Scheutz, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Advokats rådgivningsansvar – partsriskfördelningens plats inom culpabedömningen

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-11, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Elansvarets problematiska uppdelning av inverkansskador och produktskador

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-9, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Kontraktsskrivningens relevans för uteslutande av det strikta miljöskadeansvaret

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-6, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Det strikta frihetsberövandeansvarets gränssättning vid kostnadskrav

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Försäkringsrättslig värdeersättning – några enkla förtydliganden

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Risk som skada – några tankar kring likvidators ansvar

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-9, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Ansvarsgrund och bevisfördelning i försäkringsförhållanden

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Riskkvalificering för skadeståndskav vid penningtvättsbrott

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-7, 2020.

 • Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése

  Juridisk metodbok: för socialarbetare och andra offentliganställda

  Norstedts Juridik AB, 2020.

 • Enkvist, Victoria; Gustafsson, Anna

  På rättighetsfronten intet nytt? Kroppsliga ingrepp i skolan

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 657-671, 2020.