Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Universitetshuset sal IV, Uppsala 2021-05-07 kl 10:15

  Oulis, Marigó

  Värdeersättning vid återgång

 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Kreditgivares ersättningsanspråk efter obehörig användning av bank-id: Kommentar till Høyesteretts avgörande HR-2020-2021-A

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 235-250, 2021.

 • Schytzer, Jonatan

  En ny lag om företagsrekonstruktion – analys

  Ingår i JP Infonet, 2021.

 • Söderström, Rebecca

  Bonus i banker – om sundhet, incitament och risktagande

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 670-709, 2021.

 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Om att (inte) uppställa reklamationsregler på okodifierat område och om nordisk rätts(o)likhet

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 711-717, 2021.

 • Lerwall, Lotta

  Disciplinary measures: - Finland and Sweden

  Ingår i Nordisk socialrättslig tidskrift, s. 85-120, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Negativa men klargörande domar om anhörigersättning (I) – nej till ytterligare schabloner

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-5, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Negativa men klargörande domar om anhörigersättning (II) – nej till särbos skadeståndskrav

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-5, 2021.

 • Lind, Anna-Sara; zetterström, Stefan; Dahlqvist, Andreas

  Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

  Liber förlag, 2021.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  COVID-19 in Sweden: A Soft Power Approach

  Ingår i Verfassungsdebate, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Omprövningsregeln förtydligad (II) – samtidig preskription av successiva fordringar

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-17, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU:s motståndskraft inom den inre marknaden efter finanskrisen: ett samspel mellan politik och juridik

  Ingår i Vägar till ett uthålligt EU, s. 23-, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  Una retrospettiva ai anni fiorentini: moderna mönster för regelskrivning om den inre marknaden

  Ingår i Festskrift till Ulf Bernitz (85), s. 10-, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik; Strand, Magnus

  Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments: The Dual Role of Investment Firms, forthcoming Oxford University Press 2021

  Oxford University Press, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU Rulemaking in the Internal Market after the Financial Crisis

  Ingår i Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments, 2021.

 • Grahn, Erik; Ask, Henric

  Arbetstidslag (1982:673), Lexino 2021-02-12

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Omprövningsregeln förtydligad (I) – precisering av omständigheterna vid omprövning av skadestånd

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1-9, 2021.

 • Malafry, Melina

  Skyddet av kulturvärden i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle: – En studie av det rättsliga skyddet av kulturvärden mot installation av solceller i plan- och bygglagen respektive kulturmiljölagen

  Ingår i Nordisk miljörättslig tidskrift, s. 77-98, 2021.

  Open access
 • Lidén, Moa; Dror, Itiel E.

  Expert Reliability in Legal Proceedings: "Eeny, Meeny, Miny, Moe, With Which Expert Should We Go?"

  Ingår i Science & justice, s. 37-46, 2021.

  Open access
 • Jonsson Cornell, Anna

  Power and Law in Russia: Making Sense of Quasi-Legal Practices

  Ingår i Nordisk Östforum, s. 10-11, 2021.

  Open access
Senast uppdaterad: 2021-03-18