Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Ingår i Due Diligence in International Law, s. 1-20, 2020.

 • Mindus, Patricia

  Vad är medborgarskap?

  Ingår i Juridiska grundbegrepp, s. 377-402, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn; Henrikson, Ann-Sofie

  Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Dahlen, Marianne

  Ferragamo Wedge

  Ingår i A History of Intellectual Property in 50 Objects, s. 201-209, 2019.

 • Dahlén, Marianne

  Små saker och stora frågor. Salvatore Ferragamo och uppfinningen av kilklacken

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 53-68, 2019.

 • Österdahl, Inger

  Deployment of armed forces: Swedish constitutional considerations

  Ingår i Nordic Journal of International Law, 2019.

 • Dahlén, Marianne; Kumlien, Mats

  En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg

  2019.

 • Jacobsson, Linus

  Sweden

  Ingår i New Trends in the Definition of Permanent Establishments, s. 851-879, 2019.

 • Svensson, Erik

  Martin Borgeke, Catharina Månsso, Studier rörande allmän straffrättspraxis m. m., Jure 2019, s. 679

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 741-744, 2019.

 • Bylander, Eric; Jonsson, Anna; Ragnwaldh, Jakob

  Forward! – Bперёд! – Framåt!: Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér

  2019.

 • Zetterberg, Charlotta

  Kommunala möjligheter att kompensera för förluster av biologisk mångfald

  Ingår i Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek, 2019.

 • Zetterberg, Charlotta

  Jordbruket,biologisk mångfald och ”land sparing”

  Ingår i En mänsklig rättshistoria Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg, 2019.

 • Zetterberg, Charlotta; Darpö, Jan; Pettersson, Maria; Forsberg, Maria

  Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek

  2019.

 • Josefsson, Henrik

  Ekologisk kompensation och ramvattendirektivet.

  Ingår i Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen, 2019.

 • Josefsson, Henrik

  Country Report: Sweden

  Ingår i Yearbook of International Environmental Law, 2019.

 • Brattström, Margareta; Sayed, Mosa

  Avtal om mahr: referat och reflektion med anledning av NJA 2017 s. 168 och NJA 2017 N 6

  Ingår i Juridisk Publikation, s. 39 39-63 63, 2019.

 • Debaenst, Bruno

  In the footsteps of Linnaeus: Carl Gustaf Spangenberg on the crossroad of context and tradition

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 69-86, 2019.

  Open access
 • Storskrubb, Eva

  Mutual Trust in Civil Justice Cooperation in the EU

  Ingår i Trust in the European Union in Challenging Times, 2019.

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2019-10-11 kl 10:15

  Hellner, Agnes

  Arguments for Access to Justice: Supra-individual Environmental Claims Before Administrative Courts

  Open access
 • Domeij, Bengt

  Anders Fernlund -- Franschising - friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering (ak avh.)

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 946-949, 2019.