Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Ingår i Due Diligence in International Law, s. 1-20, 2020.

 • Svensson, Erik

  I straffkolonin

  Ingår i Vänbok till Lena Holmqvist, s. 299-310, 2019.

 • Szkalej, Kacper

  Enabling Access to Digital Content

  Ingår i EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights, s. 81-106, 2019.

  Open access
 • Scheutz, Sverker

  Ventilen i studiestödsförordningen

  Ingår i Vänbok till Lena Holmqvist, s. 251-267, 2019.

 • Andersson, Torbjörn

  The Binding Effects of Decisions and Judgments under EU Competition Law

  Ingår i EU COMPETITION LITIGATION, s. 97-106, 2019.

 • Rejmer, Annika

  What’s in it for me?: Vad tjänar offer på att anmäla våld i nära relation?

  Ingår i Vänbok till Lena Holmqvist, s. 237-250, 2019.

  Open access
 • Almkvist, Gustaf

  Tryckfrihetsstraffrätten och straffrättens allmänna del

  Ingår i Vänbok till Lena Holmqvist, s. 11-42, 2019.

 • Johansson, Caroline

  Den svenska tjänstepensionen

  Ingår i Lavalgenerationen, 2019.

 • Johansson, Caroline

  A-kassan och den nya arbetsmarknaden

  Ingår i Arbetsrätt och välfärdsstaten, 2019.

 • Mindus, Patricia

  Begreppet medborgarskap

  Ingår i Juridiska grundbegrepp, s. 377-402, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn; Henrikson, Ann-Sofie

  Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Dahlen, Marianne

  Ferragamo Wedge

  Ingår i A History of Intellectual Property in 50 Objects, s. 201-209, 2019.

 • Dahlén, Marianne

  Små saker och stora frågor. Salvatore Ferragamo och uppfinningen av kilklacken

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 53-68, 2019.

 • Österdahl, Inger

  Deployment of armed forces: Swedish constitutional considerations

  Ingår i Nordic Journal of International Law, 2019.

 • Dahlén, Marianne; Kumlien, Mats

  En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg

  2019.

 • Jacobsson, Linus

  Sweden

  Ingår i New Trends in the Definition of Permanent Establishments, s. 851-879, 2019.

 • Svensson, Erik

  Martin Borgeke, Catharina Månsso, Studier rörande allmän straffrättspraxis m. m., Jure 2019, s. 679

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 741-744, 2019.

 • Bylander, Eric; Jonsson, Anna; Ragnwaldh, Jakob

  Forward! – Bперёд! – Framåt!: Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér

  2019.

 • Zetterberg, Charlotta

  Kommunala möjligheter att kompensera för förluster av biologisk mångfald

  Ingår i Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek, 2019.

 • Zetterberg, Charlotta

  Jordbruket,biologisk mångfald och ”land sparing”

  Ingår i En mänsklig rättshistoria Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg, 2019.