Juridicums publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.


Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:


Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.


Våra senaste publikationer

Senast uppdaterad: 2023-01-06