Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Grahn, Erik

  AD om kollektivavtalsbestämmelser och GDPR: Analys

  Ingår i JP Infonet, 2021.

 • Grahn, Erik; Ask, Henric

  Arbetstidslagen: en kommentar

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Slokenberga, Santa

  You can't put the genie back in the bottle: On the legal and conceptual understanding of genetic privacy in the era of personal data protection in Europe

  Ingår i BIOLAW JOURNAL-RIVISTA DI BIODIRITTO, s. 223-250, 2021.

  Open access
 • Blenckner, Thorsten; Moellmann, Christian; Lowndes, Julia Stewart; Griffiths, Jennifer R. et al.

  The Baltic Health Index (BHI): Assessing the social-ecological status of the Baltic Sea

  Ingår i PEOPLE AND NATURE, s. 359-375, 2021.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Rättsutlåtande med bilagor i [Högsta domstolens] mål Ö 5090-20

  2021.

 • Grahn, Erik

  Arbetsgivarens uttalanden i media i förhållande till diskrimineringslagstiftningen – analys

  2021.

 • Grahn, Erik

  Av vilka skäl får en arbetssökande väljas bort på grund av funktionsnedsättning? – analys

  2021.

 • Hedlund, Daniel

  Sweden

  Ingår i Protecting Unaccompanied Children, s. 279-302, 2021.

 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Uppstallning av häst och jordabalkens hyresregler

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. [173], 2021.

 • Cejie, Katia; Wendleby, Fredrika

  Sweden - Global Tax Treaty Commentaries: Country Policy & Practice

  Ingår i Global Tax Treaty Commentaries, s. 67-, 2021.

 • Slokenberga, Santa

  You can’t put the genie back in the bottle: on the legal and conceptual understanding of genetic privacy in the era of personal data protection in europe

  Ingår i BioLaw Journal, s. 223-250, 2021.

  Open access
 • Stenlund, Karolina

  Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten

  Open access
 • de Vries, Katja

  “WHAT IF…?”-EXPLANATIONS. THE PROS AND CONS OF COUNTERFACTUALS AS TRANSPARENCY TOOL IN ADM.

  Ingår i RAILS (Robotics & AI LAW Society), 2021.

 • de Vries, Katja

  Transparent Dreams (Are Made of This): Counterfactuals as Transparency Tools in ADM

  Ingår i Critical Analysis of Law, 2021.

  Open access
 • Oulis, Marigó

  Värdeersättning vid återgång

  Open access
 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Kreditgivares ersättningsanspråk efter obehörig användning av bank-id: Kommentar till Høyesteretts avgörande HR-2020-2021-A

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 235-250, 2021.

 • Schytzer, Jonatan

  En ny lag om företagsrekonstruktion – analys

  Ingår i JP Infonet, 2021.

 • Söderström, Rebecca

  Bonus i banker – om sundhet, incitament och risktagande

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 670-709, 2021.

 • Vaige, Laima

  Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe: The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland

  Open access
 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Om att (inte) uppställa reklamationsregler på okodifierat område och om nordisk rätts(o)likhet

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 711-717, 2021.

Senast uppdaterad: 2021-06-24