Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäkerhet vid betygssättning

  Ingår i ORD OCH RÄTT, s. 519-533, 2020.

 • Michanek, Gabriel; Bostedt, Göran; de Jong, Johnny; Ekvall, Hans et al.

  Landskaps­planering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

  2020.

  Open access
 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Ingår i Due Diligence in International Law, s. 1-20, 2020.

 • Cejie, Katia; Herzfelt Olsson, petra; Ahlberg, Kerstin; Erhag, Thomas

  Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete

  Iustus förlag, 2019.

 • Cejie, Katia

  The Supreme Administrative Court Refers Questions Regarding the Exception for Final Losses

  Ingår i CJEU- Recent Developments in Direct Taxation 2018, s. 157-173, 2019.

 • Cejie, Katia

  Att jämföra rätt är stort, att jämföra rätt är större

  Ingår i Vänbok till Bertil Wiman, s. 81-94, 2019.

 • Cejie, Katia

  Arbetsgivaravgifter

  Ingår i Skattenytt, s. 397-400, 2019.

 • Stenlund, Karolina

  Avskärma - vetenskapliga kommentarer om distraktion, kommunikation och frihet på juristutbildningen

  Ingår i Juridisk Publikation, s. 451 451-463 463, 2019.

 • Rejmer, Annika; Bergman, Ann-sofie

  Barnkonventionens implementering i svensk lagstiftning och praktik – barns bästa och barns rätt att uttrycka sina åsikter vid vårdnadstvister

  Ingår i BARN FORSKNING OM BARN OG BARNDOM I NORDEN, s. 1 1-188 188, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Att undervisa mot betalning – avtalsrätt möter förvaltningsrätt

  Ingår i Rättssäker utbildning, s. 101-118, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Lundstedt vid skiljevägen – När rättsrealism och pragmatism möttes och skildes åt

  Ingår i Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, s. 223-238, 2019.

 • Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

 • Epstein, Yaffa; López-Bao, José Vicente; Trouwborst, Arie; Chapron, Guillaume

  EU Court: Science must justify future hunting

  Ingår i Science, s. 961-961, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

  2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäker utbildning

  2019.

 • Marcusson, Lena

  Utbildningsrätten

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Vad är en rättssäker utbildning?

  Ingår i Rättssäker utbildning, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Att anställa i staten - kan det gå tilll hur som helst?

  Ingår i Vänbok till Lena Holmquist, 2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäkra beslut med stöd av regeringsformen 1 kap. 2 §?

  Ingår i Rättssäker utbildning, s. 197-216, 2019.

 • Cameron, Iain

  The Problem of Oversight

  Ingår i Intelligence Law and Policies in Europe: A Handbook, 2019.