Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Bergström, Maria

  Ne bis in idem

  Ingår i The Practice of Judicial Interactions in the Field of Fundamental Rights - The Added Value of the Charter of Fundamental Rights of the EU, 2022.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  A stable yet fragile system? Legal resilience against rights erosion in current Swedish migration policy

  Ingår i Migrants' Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, 2022.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU Resilience within the Internal Market after the Financial Crisis: Balancing Law and Politics

  Ingår i Routes to a Resilient European Union, Palgrave MacMillan, forthcoming 2022, 2022.

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta

  Den svenska miljörätten

  Iustus förlag, 2021.

 • Cejie, Katia

  Lex Loci Laboris – en förlegad EU-rättslig princip i ljuset av Coronapandemin och nya sätt att arbeta

  Ingår i Skattenytt, s. 240-252, 2021.

 • Cejie, Katia

  A5. Fri rörlighet för unionsmedborgare

  Ingår i Skattenytt, s. 398-402, 2021.

 • Cejie, Katia

  Ett Axplock av aktuella EU-rättsliga frågor – direkt beskattning

  Ingår i Skattenytt, s. 96-105, 2021.

 • Cejie, Katia

  Anmälan av Richard Croneberg, Att motverka skatteflykt – En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk, (ak. Avh.), Lunds universitet 2021 (522 sidor)

  Ingår i Skattenytt, s. 572-580, 2021.

 • Cejie, Katia

  Skatter, socialavgifter och tingesten däremellan – en terminologisk betraktelse över olika pålagor som tas ut på löneinkomster

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 265-278, 2021.

 • Cejie, Katia

  Understanding Sweden and China from a legal historical, political and economic perspective – a brief overview

  Ingår i Working paper, 2021.

 • Cejie, Katia

  New Problems Caused by the COVID-19 Pandemic – Income Taxes and Social Security Contributions (An Overview)

  Ingår i European Taxation, s. 185-194, 2021.

 • Berglund, Martin

  Anmälan av Patrik Emblad, Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

  Ingår i Skattenytt, s. 647-660, 2021.

 • Lindell, Bengt

  Civilprocessen: Rättegång samt skiljeförfarande och medling

  Iustus förlag, 2021.

 • Cameron, Iain

  Metadata retention and national security: Privacy International and  La Quadrature du Net

  Ingår i Common market law review, s. 1-40, 2021.

 • Cameron, Iain

  The Role of the Venice Commission in Strengthening the Rule of Law

  Ingår i Rule of Law in the EU: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall, s. 149-182, 2021.

 • Cameron, Iain; Moiseienko, Anton

  International Sanctions

  Ingår i Oxford Bibliographies online, 2021.

 • Cameron, Iain

  Treaties, Suspension

  Ingår i Max Planck encyclopedia of public international law, 2021.

 • Cameron, Iain

  Treaties, Declarations of Interpretation

  Ingår i Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2021.

 • Cameron, Iain

  Nordic cooperation

  Ingår i Oxford Public International Law, 2021.

 • Fridström Montoya, Therèse

  On the Anxiety of Decisions and Supported Decision-Making. A Critical Reflection on the Right to Equal Recognition Before the Law for Persons with Disabilities

  Ingår i Voices on Law and Activism: Addressing The Work of Adam Gearey. De Lege, 2021.

Senast uppdaterad: 2021-06-24