Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Wilske, Olof

  HFD 2019 not. 31. Ett plenimål i notisform och HFD:s roll som prejudikatsdomstol

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 315-320, 2020.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Should Competition Law promote competition or competitiveness?

  Ingår i EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market, s. 36-56, 2020.

  Open access
 • Thorburn Stern, Rebecca

  Skydd mot diskriminering

  Ingår i Barnkonventionen i praktiken - rättsliga utmaningar och möjligheter, 2020.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  The Image of the Vulnerable Migrant Child in Recent ECtHR and CRC Committee Case Law

  Ingår i European Yearbook of Human Rights 2020, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  Sweden and COVID 19: A Constitutional Perspective

  2020.

 • Garland, Jameson

  The Governance of Clinical Research in Sweden: A Children’s Rights Perspective

  Ingår i Nordisk socialrättslig tidskrift, s. 51-91, 2020.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Förmedlingsmedel i socialtjänsten

  Ingår i Vänbok till Sverker Scheutz, s. 307-326, 2020.

 • Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap och medverkan till brott

  Ingår i Lagföring i Sverige av internationella brott, s. 99-117, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Rättskliniken som pedagogisk metod

  Ingår i Vänbok till Sverker Scheutz, s. 327-336, 2020.

  Open access
 • Österdahl, Inger

  Genèvekonventionerna 70 år: Humanitet i en ny tid

  2020.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Om ett enkelt löpande skuldebrev

  Ingår i Vänbok till Mikael Mellqvist, s. 85-98, 2020.

 • Bylander, Eric

  Svenska juridiska festskrifter, vänböcker och andra hyllningsskrifter

  Ingår i Vänbok till Mikael Mellqvist, s. 23-31, 2020.

 • Svensson, Erik

  "RC24" – Straffansvar för vållande i fall av brottsoffrets eget risktagande

  Ingår i JP Infonet, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna; Bull, Thomas

  Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer: Några rättsliga iakttagelser och en rättspolitisk spaning

  Ingår i Svensk Juristtidning, 2020.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Rättsutlåtande 14 sep 2018: Beviskrav vid talan om bättre rätt till lös egendom

  2020.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Författningsberedskap i praktiken: En kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen

  Ingår i Svensk Juristtidning, 2020.

 • Hedlund, Daniel; Åhlund, Anna

  Language has a Home: How Case Officers Make Use of Language Analysis in Asylum Decisions

  Ingår i Journal of ethnic and migration studies, 2020.

  Open access
 • Chamberlain, Johanna; Reichel, Jane

  The Relationship Between Damages and Administrative Fines in the EU General Data Protection Regulation

  Ingår i Mississippi Law Journal, 2020.

 • Friberg, Sandra

  Live-streamade sexuella övergrepp och skadestånden som inte når fram

  2020.

  Open access
 • Keller, Marek

  Konkurs och process

  Open access