Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Ingår i Due Diligence in International Law, s. 1-20, 2020.

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2020-01-17 kl 10:00

  Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

 • Epstein, Yaffa; Lopez-Bao, Jose Vicente; Trouwborst, Arie; Chapron, Guillaume

  EU Court: Science must justify future hunting

  Ingår i Science, s. 961-961, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

  2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäker utbildning

  2019.

 • Marcusson, Lena

  Utbildningsrätten

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Vad är en rättssäker utbildning?

  Ingår i Rättssäker utbildning, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Att anställa i staten - kan det gå tilll hur som helst?

  Ingår i Vänbok till Lena Holmquist, 2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäkra beslut med stöd av regeringsformen 1 kap. 2 §?

  Ingår i Rättssäker utbildning, s. 197-216, 2019.

 • Cameron, Iain

  The Problem of Oversight

  Ingår i Intelligence Law and Policies in Europe: A Handbook, 2019.

 • Cameron, Iain

  Etikprövning av rättsdogmatisk forskning

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 31-47, 2019.

 • Cameron, Iain

  Russian constitutional law and judgments of the European Court of Human

  Ingår i Forward! – Bперёд! – Framåt!, s. 57-68, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Empowering Women in Family Relations

  Ingår i Plurality and Diversity of Family Relations in Europe, s. 59-88, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Föräldrabalken: En kommentar. Del II 14-21 kap. och internationell föräldrarätt, Supplement 19, Juli 2019

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit; Singer, Anna

  Sweden: New rules on adoption, assisted fertilization and on the recognition of foreign child marriages

  Ingår i Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), s. 1509 1509-1513 1513, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit; Boele-Woelki, Katharina; Ferrand, Frédérique; González-Beilfuss, Cristina et al.

  Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions

  Intersentia, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Hur ersätts mordoffrets anhöriga?: En kinesisk-europeisk historia & Akilov-målet

  Ingår i Vänbok till Lena Holmqvist, s. 193-204, 2019.

  Open access
 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Populism and Comparative Law as Tools Not to Recognise Foreign Marriages

  Ingår i Journal of International and Comparative Law, s. 347 347-364 364, 2019.

 • Stockenstrand, Anna-Karin; Öhman, Peter; Söderström, Rebecca

  Finansiell reglering och tillsyn

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Elliot, Viktor; Stockenstrand, Anna-Karin; Söderström, Rebecca

  Bankboken: Hur banker fungerar, drivs och regleras

  Studentlitteratur AB, 2019.