Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också tre egna skriftserier inklusive en serie som ges ut av Institutet för Utbildningsrätt (IfU), ett institut knutet till fakulteten:

Utöver dessa egna skriftproduktioner har Juridiska fakulteten även koppling till externa juridiska tidskrifter. Du finner några av dem här.

Våra senaste publikationer

 • Bergström, Carl Fredrik

  The Protection of Whistleblowers in MiFID2: A Decentralised Mechanism for Control of National Authorities?

  Ingår i Regulating Finance in Europe: Policy Effects and Political Accountability, 2021.

 • Lindell, Bengt

  Alternativ till rättskipning: Förhandling, Medling, Processförlikning, Tvistlösningsnämnder och Skiljeförfarande

  Iustus förlag, 2020.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  En upptäcktsresa i osedlig terräng

  Ingår i Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten, s. 107-118, 2020.

 • Bergström, Carl Fredrik

  Review: Mendes, J (Ed), EU Executive Discretion and the Limits of Law, Oxford University Press 2019

  Ingår i Common market law review, 2020.

 • Bergström, Carl Fredrik

  Den svenska offentlighetsprincipen i Europa: En särpräglad tradition?

  Ingår i Vänbok till Sverker Scheutz - Om rätt och att undervisa rätt, s. 15-, 2020.

 • Quintel, Teresa

  Interoperable Data Exchanges Within Different Data Protection Regimes: The Case of Europol and the European Border and Coast Guard Agency

  Ingår i European Public Law, s. 205-225, 2020.

 • Gräns, Minna

  Lars Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning - Generaliseringar, logik och argumentation, Jure, 2018, 463 s.

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 958-971, 2020.

 • Warnling Conradsson, Wiweka; Nilsson, Annika

  Sanktionsavgifter: Särskilt i näringsverksamhet

  Norstedts Juridik AB, 2020.

 • Wikström, Sofia A.; Almqvist, Gustaf; Valman, Matilda; Blenckner, Thorsten et al.

  Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

  2020.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  A few observations on the economics of the compatibility assessment under EU State Aid Law

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 363-389, 2020.

 • Österdahl, Inger

  Yes we can, probably: The Swedish position on self-defence against non-state actors in third states

  2020.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Skydd mot diskriminering

  Ingår i Barnkonventionen i praktiken, s. 51-72, 2020.

 • Debaenst, Bruno

  An Introduction to Belgian Legal Culture

  Ingår i Comparing Legal Cultures, s. 431-469, 2020.

 • Zackariasson, Laila; Björkdahl, Erika; Brattström, Margareta; Håstad, Torgny

  Civilrättens grunder

  Iustus förlag, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Komparativ konstitutionell rätt

  2020.

 • Slokenberga, Santa

  Biobanking and data transfer between the EU and Cape Verde, Mauritius, Morocco, Senegal, and Tunisia: adequacy considerations and Convention 108

  Ingår i International Data Privacy Law, s. 132-145, 2020.

  Open access
 • Eklund, Hans

  JO om domstolarna

  Ingår i Vänbok till Sverker Scheutz, s. 135-160, 2020.

 • Eklund, Hans; Lerwall, Lotta; Lind, Anna-Sara

  Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt

  2020.

 • Brattström, Margareta; Singer, Anna

  Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap

  Iustus förlag, 2020.

 • Hedlund, Daniel

  Ställföreträdare för barn i föräldrars ställe

  Ingår i Barnkonventionen i praktiken, s. 176-199, 2020.