De lege skriftserie

De lege

Juridiska fakultetens skriftserie

FAKTA OM DE LEGE

Den senaste utgåvan av de Lege 2021Juridiska fakultetens skriftserie heter "De lege" och utkommer varje år med en ny bok.

Syftet med skriftserien är att förmedla rättsvetenskaplig forskning. Tyngdpunkten ligger ofta på forskning som utförts av forskare verksamma vid Juridiska fakulteten i Uppsala, men även rättsvetenskapliga forskare vid svenska och utländska universitet har genom åren bidragit. Inget rättsvetenskapligt ämne är främmande för De lege. Det kan exempelvis vara fråga om rättshistoria, rättsfilosofi, folkrätt, straffrätt, civilrätt, processrätt, offentlig rätt, europarätt, miljörätt och finansrätt.

Hög vetenskaplig kvalitet

Målet är att volymerna i De lege ska motsvara högt ställda krav på vetenskaplig kvalitet, och att de publicerade bidragen har genomgått omfattande vetenskaplig och språklig granskning.

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt 
och redaktör för De lege.

Varje volym har normalt en eller flera redaktörer som ansvarar för planering och genomförande av bokprojektet. Det finns en redaktör som har ett övergripande ansvar för skriftserien. Skriftseriens redaktör har varit professorerna Per Henrik Lindblom, Nils Jareborg och Petter Asp. Den nuvarande redaktören för skriftserien är professor Mattias Dahlberg.


Beställ utgivna volymer av De lege via Iustus Förlag

Senast uppdaterad: 2023-01-16