Working Paper Series

Om fakultetens Working paper-serie

I working paper-serien presenteras forskningsrapporter från forskare vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Syftet är att synliggöra pågående forskning. Rapporterna utgör ofta ett led i pågående forskningsprojekt. Respektive författare tar tacksamt emot synpunkter på texterna.


Working papers 2023

omslag​Working Paper 2023:3
Juridiska fakulteten

Legal Tax Culture from an Intellectual Perspective: A Starting Point for Comparative Research regarding Sweden and China

Författare: Katia Cejie
Ladda ner abstract som PDF
Ladda ner fulltext som PDF


omslag​Working Paper 2023:2
Juridiska fakulteten

Legal Tax Culture from an Institutional Perspective: A Starting Point for Comparative Research regarding Sweden and China

Författare: Katia Cejie
Ladda ner abstract som PDF
Ladda ner fulltext som PDF


​Working Paper 2023:1
Juridiska fakulteten

Om internationell rätts inverkan på svensk skatterätt - exemplet skatteavtal
 

Författare: Katia Cejie
Ladda ner abstract som PDF
Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2022


Working Paper 2022:1
Juridiska fakulteten

Covid 19 och domstolskontroll i vissa
andra europeiska länderFörfattare: Iain Cameron
Ladda ner abstract som PDF
Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2021


Working Paper 2021:5Working Paper 2021:5
Juridiska fakulteten

Digitalisering av undervisningsmaterial och lärarens upphovsrättFörfattare: Marianne Rödvei Aagaard
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2021:4Working Paper 2021:4
Juridiska fakulteten

Understanding Sweden and China from
a legal historical, political and economic
perspective

- a brief overview

Författare: Katia Cejie
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2021:3
Juridiska fakulteten

Avtalets räckvidd II : Tredjemansavtalets topologi

 

Författare Oskar Mossberg
Ladda ner fulltext som pdf Working Paper 2021:2
 Juridiska fakulteten

 Uteslutning ur fackförening - några kommentarer
Författare: Daniel Stattin
  Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2021:1
Juridiska fakulteten

Notering av skalbolag på börsen - en inventering av några rättsfrågor med anledning av en ny finanstrend
 

Författare: Rebecca Söderström
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2020


Working Paper 2020:4Working Paper 2020:4
Juridiska fakulteten

Yes we can, probably: The Swedish position on self-defence against non-state actors in third states 
 

Författare: Inger Österdahl
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2020:3Working Paper 2020:3
Juridiska fakulteten

Employment Income: Taxes and
Contributions in a Changing
European Tax Environment

- Before and During the Corona Pandemic

Författare: Katia Cejie
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2020:2Working Paper 2020:2
Juridiska fakulteten

An invitation is an invitation is an
invitation: legitimate authority to invite
in recent Swedish practice


Författare: Inger Österdahl
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2020:1Working Paper 2020:1
Juridiska fakulteten

Hur många fick lov? Och varför fick de andra nobben? Statistik och betraktelser över tillsånd till vindkraft på land och till havs?


Författare: Jan Darpö
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2019


Working Paper 2017:2Working Paper 2019:2
Juridiska fakulteten

National implications of EU hamonization - the case of banks' reporting requirements in Sweden
Second draft, September 2017


Författare: Rebecca Söderström, Viktor Elliot, Jan Marton, Peter Öhman, Anna-Karin Stockenstrand, Mikael Wendschlag
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2018


Working Paper 2017:2Working Paper 2018:1
Juridiska fakulteten

Bankmän, förtroende och stabilitet
Om könsfördelning i bankstyrelser


Författare: Rebecca Söderström
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2017


Working Paper 2017:2Working Paper 2017:2
Juridiska fakulteten

An Introduction
to Islamic Securities (Sukuk)


Författare: Pegah Zolfaghari
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2017:1Working Paper 2017:1
Juridiska fakulteten

Tillsyn och miljörapport -
Kommunala miljönämnders tillämpning av
miljöbalkens bestämmelser om miljörapportering

Författare: Annika Nilsson
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Senast uppdaterad: 2024-04-10