Working Paper Series

Om fakultetens Working paper-serie

I working paper-serien presenteras forskningsrapporter från forskare vid juridiska fakulteten i Uppsala. Syftet är att synliggöra pågående forskning. Rapporterna utgör ofta ett led i pågående forskningsprojekt. Respektive författare tar tacksamt emot synpunkter på texterna.

Redaktörer för serien är professor Daniel Stattin och jur. dr Rebecca Söderström.


Working papers 2019


Working Paper 2017:2Working Paper 2019:2
Juridiska fakulteten

National implications of EU hamonization - the case of banks' reporting requirements in Sweden
Second draft, September 2017


Författare: Rebecca Söderström, Viktor Elliot, Jan Marton, Peter Öhman, Anna-Karin Stockenstrand, Mikael Wendschlag
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2018


Working Paper 2017:2Working Paper 2018:1
Juridiska fakulteten

Bankmän, förtroende och stabilitet
Om könsfördelning i bankstyrelser


Författare: Rebecca Söderström
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2017


Working Paper 2017:2Working Paper 2017:2
Juridiska fakulteten

An Introduction
to Islamic Securities (Sukuk)


Författare: Pegah Zolfaghari
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2017:1Working Paper 2017:1
Juridiska fakulteten

Tillsyn och miljörapport -
Kommunala miljönämnders tillämpning av
miljöbalkens bestämmelser om miljörapportering

Författare: Annika Nilsson
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF