Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Om Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är ett av flera ämnesbibliotek som tillsammans utgör Uppsala universitetsbibliotek. Den juridiska delen av biblioteket är ett referensbibliotek med ett stort urval av svensk och utländsk juridisk litteratur, offentligt tryck och tidskrifter. Dessutom har biblioteket en specialsamling med material från Europeiska unionen och Europarådet samt FN.

I bibliotekets resurser ingår också ett stort antal elektroniska tidskrifter och databaser, vilka studenterna kommer åt via sina UpUnet-S konton, hemifrån, via bibliotekets datorer eller via egen dator på biblioteket (Lösenord A).

Service till studenter och forskare
Förutom att ge råd och handledning erbjuder personalen kurser i informationssökning för studenter, doktorander och forskare. Under vissa terminer på juristutbildningen är biblioteksundervisningen schemalagd. Studenterna på termin 1 ges en allmän introduktion i hur man söker rättskällor, medan man under senare terminer fokuserar på europarätt och internationellt material.

Det finns även möjlighet för studenter som skriver examensarbete att boka handledning för att få en genomgång av hur man söker information särskilt anpassad till uppsatsämnet.

Läsplatser och grupprum
Biblioteket har cirka 200 läsplatser. För gruppstudier hänvisas till grupprummen i kv. Munken, Juridiska institutionen. Dessutom finns möjlighet att utnyttja läsplatser och gruppstudieplatser på Carolina Rediviva och andra ämnesbibliotek.

Kopiering, utskrifter och datorer
Kopiatorer för kopior och utskrifter finns på biblioteket, liksom datorer för informationssökning. Det är även möjligt att kopiera och skriva ut utanför biblioteket från kopiatorer kopplade till eduPrint. Ett trådlöst nätverk för internetuppkoppling finns och många av läsplatserna har eluttag för datorer.

Senast uppdaterad: 2022-07-27