Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet, plan 3
  • Föreläsare: Lars Dirke, hovrättslagman Nils Penton, verksjurist
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 073-0403730
  • Seminarium

Varning eller återkallelse?
Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis
Den 18 december inleds seminariet av Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd.
Seminariet avslutas med ett julbord. En längre beskrivning av inledarnas ämnen skickas ut när seminariet närmar sig.

Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14311