Högre seminarium i offentlig rätt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Munken 1 Mötesrum 1:249
  • Föreläsare: Karin Åhman och Åsa Elmerot
  • Webbsida
  • Arrangör: Juridiska institutionen, Offentlig rätt
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 073 - 0403730
  • Seminarium

Karin Åhman och Åsa Elmerot om sitt arbete med en vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.