Marek Keller disputerar i Civilrätt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Disputation sänds live. https://uu-se.zoom.us/j/69176861730
  • Doktorand: Marek Keller
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Marek Keller
  • Disputation

Titeln på avhandlingen är Konkurs och process

Betygsnämnd:

Professor emeritus Lars Heuman, Stockholms universitet
Fd justitierådet Stefan Lindskog, Stockholm
Docent Elisabeth Lehrberg, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen: Professor emeritus Mikael Möller, Uppsala universitet.