Gustaf Almkvists disputation i straffrätt

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Doktorand: Gustaf Almkvist
  • Kontaktperson: Gustaf Almkvist
  • Disputation

Avhandlingens titel: Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt. Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten.

Ordförande är professor Magnus Ulväng