Disputation: Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

  • Datum:
  • Plats: Brusewitzsalen, Gamla torget 6
  • Doktorand: Johanna Chamberlain
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lercceteau-Köhler
  • Disputation

Johanna Chamberlain försvarar sin avhandling i Civilrätt

Opponent: Docent Eva Lindell-Frantz, Lunds universitet
Ordförande: Professor Håkan Andersson, Uppsala universitet

Kort om avhandlingen: I avhandlingen undersöks hur det svenska integritetsskyddet har vuxit fram, hur traditionella principer påverkas av internationell reglering och hur digitaliseringen förändrar de rättsliga förutsättningarna för att skydda privatlivet. Fokus ligger särskilt dels på skadeståndsrättsliga frågeställningar vid utkrävande av ansvar för intrång i privatlivet, dels på den ständigt pågående dynamiken mellan privat, offentligt och socialt. Dessa teman konkretiseras genom en rättsfallsgenomgång av svenska skadeståndsfall på området, där kopplingen mellan juridiska och sociala normer är någonting som återkommande aktualiseras.

För frågor om möjlighet att följa disputationen på Zoom, vänligen kontakta estelle.lerceteau.kohler@jur.uu.se.