INBJUDAN TILL HÖGRE SEMINARIUM I OFFENTLIG RÄTT

Ensamkommande barn som får flyktingstatusförklaring
Inledare: Daniel Hedlund, postdoktor med migrationsrättslig inriktning vid Uppsala universitet
Anmäl deltagande till amanuens Ronja.Osterud@jur.uu.se senast fredag 30 oktober.