Europeiskt betalningsföreläggande – Inbjudan till en kostnadsfri utbildning den 11–12 mars

  • Datum:
  • Plats: Via e-mötesverktyget Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med flera andra europeiska universitet
  • Kontaktperson: Eric Bylander
  • Seminarium

Train to Enforce är ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för domar angående främst betalning. Projektet inbjuder nu alla intresserade till en kostnadsfri utbildning om det europeiska betalningsföreläggandet den 11–12 mars.

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett EU-gemensamt instrument för att enkelt utverka verkställbara avgöranden om betalningsskyldighet i gränsöverskridande fall. På ett Zoom-seminarium den 11–12 mars presenteras det europeiska betalningsföreläggandet och görs en praktisk genomgång av dess användning.

Seminariet arrangeras som en del av Train to Enforce, ett kombinerat forsknings- och utbildningsprojekt med syfte att underlätta den fria rörligheten inom EU för rättsliga avgöranden angående främst betalning. Seminariet är det första i en serie om tre.

Genom en ovanlig kombination av rättsvetenskaplig forskning och vidareutbildning av jurister är Train to Enforce avsett att öka kunskaperna om de EU-rättsliga möjligheterna till verkställighet och det ömsesidiga förtroendet mellan personer verksamma inom EU:s olika nationella rättssystem. Projektet bedrivs av rättsvetare i samverkan med praktiskt verksamma jurister i olika EU-länder.

Uppsala universitet medverkar som partner tillsammans med flera andra europeiska universitet i projektet, som har pågått sedan hösten 2019 och avslutas i år. Ansvariga för projektets svenska del är professor Eric Bylander och docent Marie Linton, Uppsala universitet. De leder seminariet tillsammans med Fredrik Sjövall, advokat och partner, Mannheimer Swartling, och Samuel Rudvall, kansliråd, Försvarsdepartementet, vilka har författat De europeiska civilprocessförordningarna – En kommentar (2018).

Inbjudan finns här. Tipsa gärna den som kan tänkas vara intresserad av att delta i seminariet.