Utbildning och demokrati: om medborgerlig bildning och skolans normativa uppdrag

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via e-mötesverktyget Zoom
  • Föreläsare: Ylva Bergström, lektor och docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Seminarium

Seminariet inleds av Ylva Bergström som kommer att utgå från 1990-talets politiska debatt om brukarinflytande (föräldrar och elever), den sedermera skärpta rätten att välja skola samt rätten till (likvärdig) utbildning.

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat:

Utbildning och demokrati: om medborgerlig bildning och skolans normativa uppdrag

Seminariet inleds av Ylva Bergström, lektor och docent i utbildningssociologi Uppsala universitet

Se hela inbjudan

Seminariet hålls den 16 mars kl. 10.15–12.00

Vi träffas på distans via zoom och anmälan sker till ifu@jur.uu.se senast 15 mars.

Observera att denna inbjudan går ut med kort tid för att anmäla sig.

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad!

Med vänliga hälsningar
Juridiska institutionen
Institutet för utbildningsrätt

www.ifu.jur.uu.se


Lotta Lerwall                       Sverker Scheutz

Ordförande                          Föreståndare

Vid frågor kontakta amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730