Disputation: Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63213514822
  • Doktorand: Karolina Stenlund
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lerceteau-Köhler
  • Disputation

Karolina Stenlund disputerar i civilrätt.

Opponent: Prof Mårten Schultz. Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Prof em Hans-Gunnar Axberger
Prof Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet
Prof Laila Zachariasson, Uppsala universitet
Suppleant i betygsnämnden: Prof Håkan Gustafsson, Karlstads universitet

Ordförande: Prof Håkan Andersson, Uppsala universitet

Allmänheten har möjlighet via en dator som fakulteten tillhandahåller i Universitetshusets hall att kunna följa disputationen. Vänligen använd sidodörren.

Information om boken: 

År 2021 är det tydligt att mänskliga fri- och rättigheter utgör en del av svensk civilrätt. Överträdelser av rättigheter kan utgöra en grund för skadestånd. Tidigare var detta otänkbart. Denna bok innehåller en dogmatisk analys av den framväxande möjligheten att kräva skadestånd med grund i EKMR, 2 kap RF, EU-stadgan och Barnkonventionen. Bedömningen av förutsättningarna för ansvar, kausalitet och ersättning behandlas ingående. Därtill beskrivs rättigheternas strålningseffekt.

I boken skildras även den historiska utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Den internationella rättighetsdiskursen sätts i relation till den nationella skadeståndsrättens utveckling under 1900-talet. Närmare bestämt beskrivs hur åberopandet av förekomsten av en rättighet kom att bli ett giltigt argument i skadeståndsprocesser i svenska domstolar.