Institutet för utbildningsrätt: workshop om Demokrati och högre utbildning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Fakultetsrummet, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala
  • Föreläsare: Joel Samuelsson inleder på en kort text med rubriken "Fallet Palandt. Idéskiss". Underlaget skickas till anmälda.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lotta Lerwall
  • Workshop

Workshopen äger rum den 23 augusti kl. 10.15–12.00 och är tänkt att vara den första i en serie, som syftar till att ge möjlighet att diskutera forskningsidéer, forskningsupplägg och ansökningar under temat Demokrati och högre utbildning i en stimulerande och opretentiös miljö. Workshopen riktar sig till både juniora och seniora forskare.

Ytterligare information