Institutet för utbildningsrätt: workshopserie om Demokrati och högre utbildning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Munken 1:234
  • Föreläsare: Mikael Hansson, docent i civilrätt
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lotta Lerwall
  • Workshop

Tema: Åt var och en efter förtjänst. Villkor och status i (högre) utbildning