Institutet för utbildningsrätt: workshopserie om Demokrati och högre utbildning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Munken 1:234 Trädgårdsgatan 20, Uppsala
  • Föreläsare: Anna Jonsson Cornell
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för Utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lotta Lerwall
  • Workshop

Tema: Akademisk frihet