Disputation vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper: Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Doktorand: Mona-Lisa Henriksson
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Torbjörn Ingvarsson
  • Disputation

Mona-Lisa Henriksson disputerar inom Fakulteten för utbildningsvetenskaper den 1 oktober 2021, kl. 13 i Eva Netzelius-salen, von Kraemers Allé 1, Uppsala.

Opponent: Docent Andreas Nordin, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Huvudhandledare: Professor Jonas Almqvist, Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Biträdande handledare: Professor Torbjörn Ingvarsson, Juridiska fakulteten