Professorsinstallationen och installationsföreläsningar 2021

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Akademisk högtid

Vid den högtidliga professorsinstallationen installeras nya professorer vid Uppsala universitet den 19 november kl. 15.00-17.15, och de nya professorerna håller sina respektive installationsföreläsningar under samma vecka.

Välkommen till Juridiska fakultetens installationsföreläsningar som äger rum den 15 november från kl. 10.15 i sal IX, Universitetshuset, Uppsala.

Kl. 10.15 Inledning av dekanus Anna Singer

Katia Ceije: Den gränslöse professorns dilemma: var, när och hur ska skatten betalas?

Steffen Hindelang: Shifting landscapes – What remains of a liberal world economic order

David Langlet: Den naturliga rätten och den förrättsliga naturen - om samspelet mellan juridik och naturvetenskap i formandet av 'naturen'.

Rebecca Thorburn Stern: Migrant i första hand, barn i andra?

Mer om installationen och övriga föreläsningar