Rättssäkerheten vid beslut enligt Lagen om särskilda bestämmelser vid vård av unga (LVU)

  • Datum: –17.00
  • Plats: Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala
  • Föreläsare: Anna Kaldal, Barnrättscentrum, Stockholms universitet, Annika Rejmer, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Gunilla Olsson, advokat, Thomas Norling, JO
  • Webbsida
  • Arrangör: Stiftelsen Rättsstatens Vänner, med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse
  • Kontaktperson: Eva Waites
  • Seminarium

Seminariet avser att diskutera olika rättssäkerhetsproblem som kan uppstå vid den process och de tillvägagångssätt som föregår förvaltningsrättsliga beslut om tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige enligt LVU.

Program och anmälan