Institutet för utbildningsrätt: Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

  • Datum: –12.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Mona-Lisa Henriksson, PhD i didaktik
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Mona-Lisa kommer att berätta om metoden pragmatisk diskursanalys, som hon använt för att analysera undervisning i juridik. Vidare kommer Mona-Lisa översiktligt beskriva resultaten från analyser av tidigare forskning, styrdokument, gymnasiearbeten samt lärares tal om sin egen undervisning.

Anmälan sker via länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/41420 senast 15 januari.

Hela inbjudan