AI, digitalisering och rätten

Under hösten 2021 har ett lag med författare från Lunds och Göteborgs universitet publicerat "AI digitalisering och rätten – en lärobok". Arrangemanget inleds med en kort presentation av bokens övergripande syfte, därefter följer en paneldiskussion.

Moderator: Anna-Sara Lind, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet